Přednášky pro základní a střední školy

Nabídka přednášek je určena pro všechny základní a střední školy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Je možné si vybrat z níže nabízených témat. Přednášky jsou naplánovány, ve většině případů, na dobu 90 minut a uskuteční se ve Vašich prostorách nebo případně v laboratořích a učebnách ZČU. Přednášky je nutné domluvit s kontaktní osobou nejméně 1 měsíc dopředu. Vysoká odbornost přednášejících, moderní prvky v samotných přednáškách a atraktivní témata jsou zárukou obohacení jak pro pedagogy, tak především pro jejich žáky a studenty, k dispozici je více nežli 300 témat.

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Přihláška je ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na níže uvedený kontakt garanta aktivity.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Biologie

Počet témat: 27

Obor: Chemie

Počet témat: 11

Obor: Ekonomika

Počet témat: 18

Obor: Elektrotechnika, atd.

Počet témat: 29

Obor: Filozofie, politologie, atd.

Počet témat: 53

Obor: Fyzika

Počet témat: 43

Obor: Geologie a geografie

Počet témat: 10

Obor: Historie.

Počet témat: 10

Obor: Informatika

Počet témat: 28

Obor: Jazyky, hudba

Počet témat: 6

Obor: Matematika a statistika

Počet témat: 22

Obor: Nabídka pro učitele

Počet témat: 10

Obor: Pedagogika, psychologie, atd.

Počet témat: 12

Obor: Právo

Počet témat: 25

Obor: Sociologie

Počet témat: 9

Obor: Strojírenství

Počet témat: 19

Obor: Výtvarná kultura

Počet témat: 22

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 23


Biologie[^]

1

Barvy v přírodě

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Jak vznikají barvy v přírodě, jaký význam mají barevné signály mezi živočichy a rostlinami a jaké jsou další, i praktická využití barev vysvětluje první část nabízené přednášky. Druhá část přednášky vysvětluje příčiny a uvádí příklady mimetismů mezi živočichy.
 
2

Biomechanika

Josef Rosenberg

pro základní školy, pro střední školy
Obecně o biomechanice a především příklad modelování konkretního orgánu od makro úrovně až po modelování buněk a jejich spojů. Ukázka propojení mechaniky, matematiky, fyziologie a klinické praxe.
 
3

Bílé Karpaty nejsou jen orchideje

Lubomír Hrouda

pro střední školy
problematika Bílých Karpat očima specialisty.
 
4

Co jsou ?Lagertstatten??

Michal Mergl

pro střední školy
Unikátní způsoby zachování fosilií nám poskytují jedinečné pohledy do minulosti vývoje života. Taková ?okna do minulosti? jsou označována jako ?Lagerstatten?. Jsou jím fosilie v jantaru, nálezy opeřených dinosaurů v Číně nebo nálezy měkkotělé fauny s počátku kambria. Přehled významných Lagerstatten ve světě, v Evropě i u nás.
 
5

Co víme o trilobitech a jejich příbuzných.

Michal Mergl

pro střední školy
Trilobiti jsou bezesporu ikonickou skupinou prvohorních mořských živočichů. Přednáška seznamuje s jejich morfologií, anatomií, ontogenezí, ekologií a historickým vývojem této skupiny a uvádí přehled hlavních skupin trilobitů.
 
6

Ekosystémy ČR

Zdeňka Chocholoušková

pro základní školy, pro střední školy
přehled ekosystémů uváděných v RVP (louka, les, rybník, lidská sídla),
 
7

Geologie Plzeňska

Michal Mergl

pro střední školy
Přednáška seznamuje s geologickou historií blízkého okolí Plzně, s významnými geologickými jednotkami, horninami, paleontologií a praktickým využitím nerostného a horninového bohatství okolí Plzně. Přednáška seznamuje i s možnými exkurzními trasami v této oblasti.
 
8

Geologie Sokolovska a Karlovarska

Michal Mergl

pro střední školy
Přednáška seznamuje s geologickou historií Sokolovska a Karlovarska, s významnými geologickými jednotkami, horninami, paleontologií a praktickým využitím nerostného a horninového bohatství sz. Čech. Přednáška seznamuje i s možnými exkurzními trasami v této oblasti.
 
9

Geologie severního Plzeňska

Michal Mergl

pro střední školy
Přednáška seznamuje s geologickou historií severního Plzeňska, s významnými geologickými jednotkami, horninami, paleontologií a praktickým využitím nerostného a horninového bohatství severního Plzeňska. Přednáška seznamuje i s možnými exkurzními trasami v této oblasti.
 
10

Invazní druhy - trifidi mezi rostlinami

Zdeňka Chocholoušková

pro základní školy, pro střední školy
zavlékání rostlinných druhů, příklady běžně rozšířených invazních taxonů.
 
11

Jedlé rostliny

Zdeňka Chocholoušková

pro základní školy, pro střední školy
rostliny, které se běžně nejí, ale mohou být i chutné.
 
12

Klimatické změny na území České republiky od prvohor do současnosti

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje posluchače s příčinami a projevy různého klimatu na našem území od prvohor do současnosti. Uvádí konkrétní doklady o klimatických změnách, o metodách výzkumu a praktických projevech těchto klimatických změn v současné české krajině. Uvedeny jsou i významné geologické lokality, na kterých lze tyto změny dokumentovat.
 
13

Klimatické změny ve čtvrtohorách: příčiny, projevy a naše budoucnost.

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje s příčinami vzniku glaciálů ve čtvrtohorách. Uvedeny jsou projevy glaciálů a interglaciálů na našem území, vývoj flóry a fauny v kvartéru a významnými lokalitami.
 
14

Kras Dyleňské pahorkatiny

Jiří Suda

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje s hlavními fenomény Dyleňské pahorkatiny.
 
15

Lišejníky očima specialisty

Ondřej Peksa

pro střední školy
přednáška pro studenty gymnázií věnovaná lišejníkům.
 
16

Mediterán jako fenomén

Lubomír Hrouda

pro základní školy, pro střední školy
přednáška předního specialisty na flóru a vegetaci mediteránu.
 
17

Nad mapami světa v geologické minulosti

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje z paleografií a mapami světa v geologické minulosti, příčinami pohybu litosférických desek (?kontinentů?), příčinami a důsledky horotvorných pohybů a metodami výzkumu těchto procesů. uvedeny jsou animace pohybu kontinentů.
 
18

Nebojte se vyvřelých hornin

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška uvádí metody výzkumu, principy klasifikace a přehled vyvřelých hornin s důrazem na území České republiky. Vysvětleny jsou základní pojmy z klasifikace mineralogické i chemické, logika složení vyvřelých hornin a možnosti využití a aplikací vyvřelých hornin pro různé, zejména geologické účely.
 
19

Ochrana přírody

Zdeňka Chocholoušková

pro základní školy, pro střední školy
základní principy a legislativa ochrany přírody v ČR.
 
20

Ochrana životního prostředí

Zdeňka Chocholoušková

pro střední školy
základy ochrany životního prostředí v ČR a po vstupu do EU.
 
21

Odkud k nám připutovaly kytky

Lubomír Hrouda

pro základní školy, pro střední školy
přednáška věnovaná rostlinným migracím.
 
22

Po čem denně šlapeme aneb Popelky mezi rosltinami

Zdeňka Chocholoušková

pro střední školy
flóra a vegetace měst a vesnic
 
23

Srovnání karpatské a sudetské flóry

Lubomír Hrouda

pro střední školy
přednáška věnovaná srovnání karpatské a sudetské flóry.
 
24

Svět mechorostů

Zdeňka Chocholoušková

pro střední školy
přednáška pro studenty gymnázií věnovaná mechorostům (mechy, hlevíky a játrovky).
 
25

Vznik nerostů, aneb od bronzu do našeho mobilu?

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje s hlavními mechanismy vzniku nerostů. Vysvětleny jsou hlavní fáze vzniku nerostů od krystalizace z taveniny do krystalizace soli z mořské vody.
 
26

Vznik nerostů, aneb od bronzu do našeho mobilu?

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje s hlavními mechanismy vzniku nerostů. Vysvětleny jsou hlavní fáze vzniku nerostů od krystalizace z taveniny do krystalizace soli z mořské vody.
 
27

Za kameny v centru Plzně aneb celý svět na náměstí

Michal Mergl

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje z typickými horninami plzeňských dlažeb, s dekorativními kameny na plzeňských domech a s původem a využitých některých střešních krytin plzeňských domů. Složení a stavba hornin, jejich původ a využití je uvedeno u nejdůležitějších hornin využitých v centru Plzně.
 


Chemie[^]

28

Analytické důkazy kationtů a aniontů

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Demonstrace vybraných analytických důkazů některých kationtů a aniontů doplněná vysvětlenáím probíhajících dějů. Jednotlivé reakce jsou doprovázeny výraznými barevnými změnami či tvorbou sraženiny. Přednášku je možné realizovat pouze v prostorách katedry chemie FPE, ZČU v Plzni.
 
29

Chemické pokusy na vlastní oči 1

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Demonstrace souboru jednoduchých i složitějších chemických pokusů z různých oblastí chemie. Všechny pokusy mají zajímavý průběh s prvky atraktivity (barevné změny v roztocích, acidobazické reakce, pH, oscilační reakce, experimenty doprovázené zvukovými a světelnými efekty).
 
30

Chemické pokusy na vlastní oči 2

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Demonstrace souboru jednoduchých i složitějších chemických pokusů z různých oblastí chemie. Všechny pokusy mají zajímavý průběh s prvky atraktivity (redoxní reakce, vlastnosti a příprava plynů, chemiluminiscenční reakce, experimenty se zvukovými, světelnými a jinými efekty).
 
31

Chemie v dobách minulých

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška zaměřená na historický vývoj chemie od jejího vzniku přes období alchymie, iatrochemie, flogistonové teorie až k vybudování pevných teoretikckých základů chemie.
 
32

Doba jedová

Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška je zaměřena na vybrané zástupce skupin chemických látek, které se vyskytují například v potravinách a kosmetice a mají negativní vliv na živé organismy a životní prostředí.
 
33

Keramické materiály tehdy a dnes

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Stručný přehled záklaních surovin pro přípravu keramických hmot. Technologie přípravy, vlastnosti a rozdělení keramických výrobků. Vývoj a moderní trendy v keramickém průmyslu
 
34

Methanol tichý zabiják

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Popis a charaktrizace alifatických alkoholů. Toxifikace organismu, procesy a možné následky.
 
35

Organická elektronika aneb spojení chemie a elektroniky

Jiří Tupa

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit studenty s uplatněním polymerních materiálů pro přípravu polovodičovcýh struktur a jejich využití pro inteligentní materiály a senzorové aplikace.
 
36

Polymerní materiály

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Základní vlastnosti polymerních materiálů, rozdělení, mechanické a fyzikální vlastnosti. Příklady použití, recyklace a dopad na přírodní prostředí.
 
37

Polymerní membrány [EN]

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Popis, příprava a charakterizace polymerních membrán. Mechanické a fyzikální vlastnosti, možnosti využití.
 
38

Semimikrotechnika a její praktické aplikace.

Doc. Mgr.Václav Richtr, CSc.

pro základní školy, pro střední školy
Přednosti práce v semimikroměřítku. Základní operace v semimikrotechnice, ukázka zhotovení jednoduchých pomůcek (skleněný balonek, zařízení pro destilaci malých objemů kapalin). Manipulace s balonkem (přemisťování, filtrace, uchovávání kapalin, oddělování dvou vzájemně nemísitelných kapalin).
 


Ekonomika[^]

39

Daňový systém České republiky

Zdeněk Hruška

pro střední školy
Cílem přednášky by bylo předat základní informace o fungování českého daňového systému a jeho vývoji.
 
40

Ekonomická analýza podniku

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodami ekonomické analýzy podniku a posouzení jeho finančního zdraví.
 
41

Euro a jeho budoucnost

Pavla Netušilová

pro základní školy, pro střední školy
Finanční a hospodářská krize otřásá v současnosti eurozónou v základech. Je tedy na místě se ptát, zda má smysl ji nadále udržovat či toto uskupení rozpustit. Při hledání odpovědi na tuto otázku je užitečné se zamyslet nad tím, jaké výhody či nevýhody společná měna přináší.
 
42

Historická perspektiva hospodářských krizí

David Martinčík

pro střední školy
Hospodářské krize jsou imanentní součástí tržních ekonomik a identifikovat jejich příčiny není jednoduché. Historické zkušenosti i současnost nás učí, že každá krize je jedinečná avšak cosi společného mají.
 
43

Historie účetnictví a nové trendy v oblasti účetního výkaznictví

Jitka Zborková

pro střední školy
Potřeb evidovat svůj majetek a sledovat své závazky existuje již od prvních civilizací, a proto již od této doby lze vysledovat první formy primitivních účetních záznamů a evidencí. Cílem přednášky není kompletní výčet historických účetních systémů, ale naopak se soustředí na praktický popis významných etap dějin účetnictví. Cílem je ilustrovat bohatost a rozmanitost formy účetní zápisů a účetní evidence. Přednáška charakterizuje účetní systémy až do současnosti, kdy se zaměřuje na současné trendy v této oblasti a předkládá nástin možného budoucího vývoje.
 
44

Investiční rozhodování podniku

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodikou plánování peněžních toků z investic a hodnocení ekonomické efektivnosti investic na základě vybraných metod.
 
45

Jak funguje regionální politika EU?

Pavla Netušilová

pro základní školy, pro střední školy
Proč vznikla regionální politika? Na jakých principech funguje? Z jakých zdrojů je financována? Odpovědi na předchozí otázky pomáhají pochopit, jakým směrem se bude ubírat financování rozvoje regionů z prostředků EU v nadcházejících letech.
 
46

Kreativní účetnictví a forenzní vyšetřování

Jitka Zborková

pro střední školy
Přednáška se soustředí na účetní podvody, machinace, zneužívání flexibility účetních předpisů, korupci a zpronevěru. Cílem přednášky je nejen seznámit posluchače s jednotlivými metodami kreativního účetnictví na praktických příkladech včetně jejich dopadů, ale také objasnění metod a postupů forenzního vyšetřování, které je zaměřeno na odhalování těchto podvodů.
 
47

Možnosti a meze ekonomického růstu

David Martinčík

pro střední školy
Co způsobuje, že výkonnost ekonomik měřená hrubým domácím produktem neustále roste? Jsou faktory způsobující růst nezávislé na ekonomickém rozvoji nebo vyspělejší země mohou růst rychleji než méně rozvinuté? Jsou nějaké limity přírodní limity ekonomického růstu?
 
48

Měření výkonnosti podniku

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit posluchače s přístupy a metodami měření výkonnosti podniku.
 
49

Mýty a fakta o Evropské unii

Pavla Netušilová

pro základní školy, pro střední školy
S názorem prezentovaným českými medii a politiky, že některá rozhodnutí jsou České republice diktována institucemi EU, se snad setkal každý z nás. Je to skutečně tak a nebo se jedná o zkreslení informací či snad o holou nepravdu? Diskuse na jednotlivými příklady by měla pomoci studentům utvořit si svůj vlastní názor na dané téma.
 
50

Nemocenské pojištění

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Nemocenské pojištění slouží k financování občanů v období sociálních událostí, při kterých nemají možnost mít vlastní příjem, zejména z důvodu dočasných zdravotních problémů. Systém nemocenského pojištění je v ČR realizován ze strany státu a financován ze státního rozpočtu, jak organizace a financování těchto dávek probíhá, kdo na ně a za jakých podmínek má nárok, řeší tato přednáška.
 
51

Postavení a zájmy členských států v EU

Pavla Netušilová

pro základní školy, pro střední školy
Postavení členských států je ovlivněno zejména nasazením při prosazování domácích zájmů na evropské úrovni. S tím se pojí i hledání případných spojenců, kteří budou hlasovat ve shodě při schvalování příslušné evropské legislativy. Mezi státy EU tak existují rozdíly v aktivitě, schopnosti definovat svoje národní priority a ve způsobu při jejich prosazování.
 
52

Světové účetní systémy ? mezinárodní harmonizace a regulace účetnictví

Jitka Zborková

pro střední školy
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IAS/IFRS) a americké standardy US GAAP, představují fundamentální vývojové koncepce v oblasti účetních systémů. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví jsou globálně významné, vybrané evropské subjekty, musí za stanovených podmínek účtovat a sestavovat svou závěrku v souladu s těmito standardy. Charakterizovat výše zmíněné účetní systémy, popsat jejich vznik, vývoj a současný stav mezinárodní harmonizace a regulace účetnictví je prvním dílčím cílem této přednášky. Druhým cílem je ilustrovat a objasnit fundamentální rozdíly mezi účetní závěrkou sestavenou dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů a nastínit možnosti její konverze.
 
53

Veřejné rozpočty v ČR

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Veřejné finance jsou ve všech vyspělých zemích aktuálním tématem. Cílem přednášky je klasifikovat veřejné rozpočty v České republice, vysvětlit principy jejich fungování a uvést jejich hlavní příjmy, výdaje a provázanost. Dávky státní sociální podpory a pomoc v hmotné nouzi Sociální dávky jsou diskutovaným tématem jak ze strany ekonomů, tak ze strany politiků či jednotlivých občanů. Jak funguje podstatná část sociálních dávek v ČR ? tedy dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, kdo má nárok na dané dávky a v jaké výši jsou poskytovány, to je předmětem této přenášky.
 
54

Člověk ve světě financí I.

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro střední školy
V první části je přednáška zaměřena na finanční trh: základy bankovního, pojišťovacího práva a práva kapitálového trhu.
 
55

Člověk ve světě financí II.

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro střední školy
V druhé části je přednáška zaměřena na daňový systém v ČR a způsoby optimalizace daňové povinnosti a jednání před správcem daně.
 
56

Účetnictví podnikatelů po vstupu ČR do EU

Jana Hinke

pro střední školy
Cílem je obeznámit posluchače s druhy vedení evidence podnikatelů ČR a zasadit tyto znalosti do daňových souvislostí.
 


Elektrotechnika, atd.[^]

57

Dějiny vědy a techniky

Jindřich Korytář

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky jsou věnované dějinám energetiky. Např. dopravní technice, automatizaci, vojenské technice. Přednášky lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
58

Elektrické dopravní prostředky

Václav Kůs

pro střední školy
Přednáška se týká elektrických dopravních prostředků a systémů akumulace energie (baterie, superkapacitory) včetně názorné ukázky - elektrokoloběžka, elektromotokára
 
59

Elektromagnetická kompatibilita

Václav Kůs

pro střední školy
Praktické měření v laboratořích. Lze provádět na pracovišti, kde jsou vhodné podmínky.
 
60

Elektromagnetická kompatibilita

Václav Kůs

pro střední školy
Jedná se o 1 - 2 dvouhodinové přednášky, týkající se obecných problémů EMC se zařeřením jako pro nespecialisty, tak i pro odborné školy.
 
61

Elektromagnetismus v průmyslu

Pavel Karban

pro střední školy
Přehledová přednáška o využití elektromagnetické pole v průmyslových aplikacích. Jedná se zejména indukční ohřev, míchání tekutých kovů, chlazení reaktorů, lineární motory, termoelastické aktuátory, ?
 
62

Elektronika kolem nás

Jiří Skála

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit žáky se základními pincipy fungování elektronických zařízení a součástek. Přednáška bude doplněna praktickými ukázkami a aplikacemi v praxi a trendy dalšího vývoje.
 
63

Energie slunce a větru

Petr Konáš

pro střední školy
Naznačení možností získávání a využití elektrické energie z uvedených přirozených zdrojů.
 
64

Grafická prezentace výsledků matematických výpočtů

Petr Kropík

pro střední školy
Prostředky pro podporu matematických výpočtů a visualizaci výsledků. Tvroba 2D a 3D grafů, tvorba animací.
 
65

Jaderná energetika a jaderná bezpečnost

Karel Noháč

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje žáky se základními principy jaderné energetiky, výrobou elektrické energie v jaderné elektrármě a její bezepčností.
 
66

Magnetorheologické kapaliny a jejich aplikace

Petr Polcar

pro střední školy
Magnetorheologické kapaliny jsou kapaliny měnící své vlastnosti v závislosti na působícím magnetickém poli. Tato schopnost je činí zajímavými pro mnohé aplikace (spojky, ucpávky, řízené tlumiče, reproduktory, kapalinová brnění,...), jsou jedním z tzv. "chytrých (smart) materiálů". Princip, aplikace, ukázka ? experiment.
 
67

Mobilní komunikace

Jiří Skála

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je pomocí matematiky a fyziky na úrovni základní školy vysvětlit žákům možnostmi vzdálené komunikace a přenosu informace. Postupně jsou probrány požadavky kladené na přenos, fyzický způsob přenosu informace, přenos pomocí zvuku, elektrických signálů až k optickému přenosu a přenosu pomocí rádiového vysílání. Žákům jsou vysvětleny principy mobilních telefonů, mobilních sítí a směrování hovoru do cílového zařízení. V závěru je zmíněn i princip satelitních telefonů pro spojení z odlehlých oblastí světa. Během přednášky jsou hojně využívány poznatky o rychlosti šíření zvuku a světla, o odrazu světla, apod. Délka přednášky je možná v rozsahu 45 až 90 minut.
 
68

Modelování elektrických obvodů

Václav Kotlan nebo Roman Hamar

pro střední školy
Tento blok je zaměřen na modelování a simulaci elektrických obvodů v programu LTspice IV. Nejprve je objasněn princip práce s program, možnosti nastavení a základní syntaxe potřebných příkazů. Následně jsou na ukázkových příkladech probírány jednotlivé druhy analýz, které umí software řešit (DC, AC, přechodné jevy, přenosové funkce). V závěru jsou naznačeny další možnosti softwaru-parametrická analýza, rychlá Fourierova transformace, možnosti zpracování zvukových signálů...
 
69

Měření parametrů životního prostředí.

Jiří Tupa

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje žáky se základními metodami měření složek životního prostředí a zpsůobem jejich hodnocení (metody vyhodnocování naměřených dat).
 
70

Nebojte se elektrotechniky!

Jiří Tupa

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit žáky SŠ a ZŠ s významem elktrotechniky pro běžný živit s historickými milníky a vynálezy z oboru elektrotechniky a se současnými trendy výzkumu a vývoje v této oblasti, který je prováděn na FEL ZČU.
 
71

Nové trendy v oblasti výroby, distribuce a užití elektrické energie

Karel Noháč

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška si klade za cíl populární formou seznámit žáky s novými trendy v oblasti výroby, distribuce (smat grid sítě) a užití elektrické energie.
 
72

Obnovitelné zdroje energie

Karel Noháč

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je studenty seznámit s jednotlivými obnovitelnými zdroji energie, s jejich výhodami a nevýhodami, současným stavem a trendy do budoucna.
 
73

Organická elektronika aneb spojení chemie a elektroniky

Jiří Tupa

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit studenty s uplatněním polymerních materiálů pro přípravu polovodičovcýh struktur a jejich využití pro inteligentní materiály a senzorové aplikace.
 
74

Palivové články PEM a jejich vlastnosti a využití

Pavel Štekl

pro střední školy
Seznámení s vodíkovými palivovými články s tuhou membránou PEM, proměření základních zátěžových charakteristik článků a vyhodnocení výsledků.
 
75

Perspektivní materiály a technologie

Jiří Tupa

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit žáky s perspektivními směry výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií pro elektroniku, eneregtiku a silnoproudou elektrotechniku.
 
76

Programování robotů

Jiří Skála

pro střední školy
V rámci soutěže programování robotů by měly být programátoři robotl vyškoleni pro práci na programu soutěžního robota.
 
77

Satelitní navigace a komunikace

Jiří Skála

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je pomocí matematiky a fyziky na úrovni základní školy vysvětlit žákům fungování navigačních systémů, satelitního systému pro určení polohy a vysvětlit možnosti telefonního spojení přes satelity z odlehlých oblastí světa. Např. aplikováním základních znalostí z oblasti konstruování trojúhelníka je vysvětlen princip zaměření polohy ukrytého vysílače, výpočtem dráhy a geometrickým průnikem koulí princip určení polohy pomocí GPS satelitů a problematika satelitního telefonování vysvětlena na existujících systémech Inmarsat, Globalstar, Iridium. Je zde také diskutována důležitost zpoždění přenosu hlasu pro plynulou komunikaci s demonstrováním na extrémním případu komunikace se sondou na Měsíci nebo na Marsu. Délka přednášky je možná v rozsahu 45 až 90 minut.
 
78

Solární články a jejich vlastnosti

Pavel Štekl

pro střední školy
Seznámení s fotovoltaickými články, proměření směrové závislosti dopadu světla, intenzity. Proměření zátěžových charakteristik článků.
 
79

Stavba malých satelitů u nás a ve světě

Jiří Skála

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je představit žákům jednoduchým způsobem technologie malých satelitů a možnosti, jak se k vývoji těchto zařízení dostat v univerzitním prostředí. V rámci přednášky se žáci dozvědí, z čeho se satelit skládá, jak získává elektrickou energii, jakým způsobem se natáčí do požadovaného směru, jakým způsobem komunikuje s řídícím centrem, jak se testuje před vypuštěním, apod. V rámci přednášky budou i předvedeny části malého satelitu vyvíjeného na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a ukázány fotografie podobných satelitů z celého světa. V případě konání přednášky na fakultě je možné realizovat exkurzi s ukázkou činnosti stanice pro navázání rádiového kontaktu se satelity. Délka přednášky je možná v rozsahu 45 až 90 minut.
 
80

Superkapacitory

Petr Polcar

pro střední školy
Pokroky v oboru nanotechnologií umožnily zhotovit kondenzátory o extrémně vysoké kapacitě, řádově až 100ky F ? nazývají se superkondenzátory. Superkondenzátory prošly náročným vývojem, zkušebními testy, dnes jsou sériově vyráběny a lze je zakoupit v běžné komerční síti jako komponenty elektronických obvodů. Praktické aplikace těchto nových komponent umožňuje konstruovat technická zařízení, jejichž vlastnosti jsou velmi výhodné svojí funkcí i ekonomickými parametry. Doposud se využívají zejména jako akumulátory elektrické energie a dále v systémech energeticko-rekuperačních. Fyzikální princip, aplikace, ukázka.
 
81

Tvorba aplikací pro tablety a telefony na platformě Android

Petr Kropík

pro střední školy
Princip funkce platformy Android. Využití Android application framework. Základní knihovny. Princip tvorby aplikací pro mobilní zařízení. Principy tvorby grafických aplikací.
 
82

Výkonová elektronika, mikroprocesory a řízené elektrické pohony v každodenním životě

Václav Kůs

pro střední školy
Výuka zahrnuje úvod do problematiky výkonové elektroniky, řídicí (mikroprocesorové) techniky a řízení elektrických pohonů s návazností na oblasti, kde se lze s elektrikýckými pohony setkat (tramvaje, trolejbusy, domácí spotřebiče). Podle přidělené časové dotace lze provést i ukázku kompletního reálného regulovaného pohonu
 
83

Základní metody řešení elektrických obvodů

Roman Hamar

pro střední školy
Studenti se naučí základní metody řešení elektrických obvodů. Určeno pro studenty škol neelektrotechnického směru, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na elektrotechnické fakultě.
 
84

Základy programování v programu MATLAB

Roman Hamar

pro střední školy
Studenti se naučí základy programování v programu MATLAB, které jim pomohou při technických výpočtech. Budou provedeny i ukázky výpočtů elektrických obvodů.
 
85

Úvod do jazyka Python

David Pánek

pro střední školy
Jazyk Python je volně šířený jazyk vhodný pro použití ve vědě a technice. Jeho velkou předností jsou velmi rozsáhlé knihovny zahrnující řadu algoritmů pro numerické výpočty, zpracování signálů, zpracování obrazu atd. Tímto jazykem lze do jisté míry nahradit komerční software MATLAB.
 


Filozofie, politologie, atd.[^]

86

Antické městské státy (polis) - kolébka systémů vlády

Ondřej Stulík

pro střední školy
Antické městské státy (polis) a jejich jednotlivá zřízení (tyranie, aristokracie a demokracie). Geografická podoba poleis, život v nich a úvahy o nejlepší vládě, které se projevily i v dnešních demokraciích.
 
87

Antisemitismus a holocaust

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška seznámí studenty s charakteristikami antisemitismu, jeho formami, různými historickými projevy a důsledky. Detailní pozornost je věnována holocaustu jako nejvážnějšímu z těchto důsledků. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
88

Arabské jaro

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška seznámí studenty s příčinami, průběhem a výsledky vlny revolucí v arabských zemích probíhajících od roku 2010. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
89

Aristoteles - první "politolog"

Ondřej Stulík

pro střední školy
Představení Aristotela jako člověka a sociálního vědce. Aristotelovy politické teorie jako inspirace pro demokracii a republikánské zřízení.
 
90

Byl jednou jeden křesťan

Daniel Křížek

pro základní školy, pro střední školy
Interaktivní workshop, jehož cílem je prostřednictvím her a úkolů vysvětlit a ukázat způsob života, slavení svátků a významných životních mezníků křesťanů. Zohledněny budou především nové poznatky humanitních a společenských věd.
 
91

Byl jednou jeden muslim

Daniel Křížek

pro základní školy
Interaktivní workshop, jehož cílem je prostřednictvím her a úkolů vysvětlit a ukázat způsob života, slavení svátků a významných životních mezníků muslimů. Zohledněny budou především nové poznatky humanitních a společenských věd. Určeno pro žáky 1. stupně, v případě 2. stupně či nižšího stupně gymnázií je vhodnější hodinová dotace 90 minut.
 
92

Byl jednou jeden žid

Daniel Křížek

pro základní školy
Interaktivní workshop, jehož cílem je prostřednictvím her a úkolů vysvětlit a ukázat způsob života, slavení svátků a významných životních mezníků židů. Zohledněny budou především nové poznatky humanitních a společenských věd. Určeno pro žáky 1. stupně, v případě 2. stupně či nižšího stupně gymnázií je vhodnější hodinová dotace 90 minut.
 
93

Cestování po Blízkém východě

Daniel Křížek

pro základní školy
Jedná se o interaktivní workshop. Jeho cílem je představit země a významné osobnosti blízkovýchodního regionu, jejich kulturní tradice i zvyky, a to netradiční a hravou formou s důrazem na audiovizualitu. Zohledněny budou především nové poznatky humanitních a společenských věd. Určeno pro žáky 1. stupně, v případě 2. stupně či nižšího stupně gymnázií je vhodnější hodinová dotace 90 minut.
 
94

Etika - základní vymezení fenoménu a dva hlavní etické systémy

Jiří Mertl

pro střední školy
Přednáška se bude týkat toho, co je to etika, jaký je její význam a jaké místo má v životě člověka. Dále budou představeny dva etické systémy (etika s ohledem na principy a etika s ohledem na následky).
 
95

Fenomén squattingu a narušení jeho mediálního obrazu

Jiří Mertl

pro střední školy
Přednáška by studenty měla seznámit s tím, co je to squatting. Tato charakteristika je dále srovnána s tím, jak je squatting prezentován v médiích s cílem tento obraz narušit.
 
96

Geopolitika

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Úvod do geopolitických teorií, základní autoři a jejich vliv na současnou mezinárodní politiku
 
97

Islám a muslimové

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na základní rysy, hlavní prvky a principy muslimské víry, vlivy, prolínání a konflikty související s islámským vyznáním. Využity budou audiovizuální prostředky a poznatky společenských věd s ohledem na aktuální dění ve světě.
 
98

Izraelsko-palestinský konflikt

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška seznámí studenty s vývojem a hlavními událostmi izraelsko-palestinského konflitku od jeho vzniku do současnosti. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
99

Jinakost a vztah k druhému. My a oni, příslušník národa a cizinec

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

pro střední školy
Cílem přednášky je nabídnout studujícím jiný pohled na toho "druhého", kterým může být například cizinec. Osvětlit současné vnímání jinakosti, jeho kořeny a tedy také rasismus či xenofobii.
 
100

Judaismus a židé

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na základní rysy, hlavní prvky a principy židovské víry, vlivy, prolínání a konflikty související s židovským vyznáním. Využity budou audiovizuální prostředky a poznatky společenských věd s ohledem na aktuální dění ve světě.
 
101

Katedra sociologie, FF ZČU v Plzni: kvalitní vzdělání a významné věděcké pracoviště

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

pro střední školy
Cílem přednášky je představit studujícím, a tedy potencionálním uchazečům, nejen Katedru sociologie a její badatelské výsledky (témata i závěry), ale také celou FF jako dynamické pracoviště.
 
102

Klasické politické ideologie

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na klasické politické ideologie - tedy liberalismus, konzervatismus a socialismus. Věnuje se jejich dobovému kontextu, vzniku a základním charakteristikám a představitelům těchto ideologií.
 
103

Korupce a lobbing v ČR

Vladimír Naxera

pro střední školy
Přednáška by měla představit hlavní příčiny, podoby a dopady korupčního jednání se zřetelem na ČR a seznámit tak studenty s tímto fenoménem, který výrazně (de)formuje současnou českou politiku a společnost. Teorie korupce bude demonstrována pomocí konkrétních případů. Přednáška také představí téma lobbingu a poukáže na to, že tradiční české chápání lobbingu jako korupční praktiky není úplně přesné.
 
104

Křesťanství a křesťané

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na základní rysy, hlavní prvky a principy křesťanské víry, vlivy, prolínání a konflikty související s křesťanským vyznáním. Využity budou audiovizuální prostředky a poznatky společenských věd s ohledem na aktuální dění ve světě.
 
105

Masová média a mediální výchova

Jiří Mertl

pro střední školy
Přednáška by měla být základním úvodem do problematiky (masových) médií a nutnosti kriticky nahlížet a hodnotit obsah mediálních sdělení.
 
106

Muslimové v Anglii - přednáška v anglickém jazyce

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška pro využití v kurzech angličtiny. Studentům bude v anglickém jazyce představena problematika soužití muslimské menšiny s majoritní společností v Anglii, vybrané problémy a kauzy. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
107

Muslimové ve Francii - přednáška ve francouzském jazyce

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška pro využití v kurzech francouzštiny. Studentům bude ve francouzském jazyce představena problematika soužití muslimské menšiny s majoritní společností ve Francii, vybrané problémy a kauzy. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
108

Muslimové ve Španělsku - přednáška v češtině s podklady ve španělském jazyce

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška pro využití v kurzech španělštiny. Studentům bude v českém jazyce jazyce za použití podkladů ve španělštině představena problematika soužití muslimské menšiny s majoritní společností ve Španělsku, vybrané problémy a kauzy. Přednáška také obsahuje představuje dějiny tzv. islámského Španělska (8. - 15. století). Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
109

Nacismus

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Charakteristika období nacismu, ideové zdroje a praxe režimu, problematika "pravicového" totalitarismu
 
110

Nová sociální hnutí

Jiří Mertl

pro střední školy
Studenti budou seznámeni s fenoménem nových sociálních hnutí (feminismem, environmetalismem, mírovými hnutími a kritickou teorií) a jeho významem pro formování západních společností.
 
111

Náboženský radikalismus a jeho projevy

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška představí studentům projevy fundamentalismu v monoteistických náboženstvích s ohledem na extrémní náboženské projevy v současném západním světě. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky společenských věd.
 
112

Občanská společnost a koncept kritického občana

Jiří Mertl

pro střední školy
Na přednášce zazní základní charakteristika, co to je občanská společnost, kdo do ní spadá a jaká by měla být její úloha ve společnosti. Dále bude představen i koncept kritického občana.
 
113

Platon - život a dvousečné politické teorie

Ondřej Stulík

pro střední školy
Platonův "filozofický život", jeho úvahy o spravedlivém státě a hrozby pro demokracii.
 
114

Politická komunikace jako významný aspekt současných politických systémů

Jiří Mertl

pro střední školy
Přednáška by měla ukázat, co je to politická komunikace, mezi kým probíhá, a jaké jsou její základní atributy. Dále budou představeny také typické komunikační strategie využívané politiky a médii.
 
115

Politická kultura

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na představení pojmu politická kultura. Konkrétně je věnována vysvětlení pojmu politická kultura a důležitosti existence politické kultury v každé společnosti a o odlišnostech mezi určitými kulturně-politickými systémy
 
116

Politický extremismus a radikalismus

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Problematika současného politického extremismu a radikalismu, aktivity nedemokratických hnutí a zranitelnost demokratických systémů
 
117

Politický extremismus v České republice

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je zaměřena na vysvětlení fenoménu politického extremismu. Konkrétně je věnována vysvětlení pojmologie tohoto fenoménu, na vysvětlení rozdílů mezi extremismem levicovým a pravicovým a zhodnocením politického extremismu v České republice.
 
118

Povaha komunistického režimu v Československu

Vladimír Naxera

pro střední školy
Přednáška má poukázat na hlavní strukturální rysy komunistických režimů na příkladu Československa a ukázat, v čem se komunistické režimy liší o demorkacie nebo jiných nedemokratických režimů. Přednáška má také zohlednit různé typy a podoby nedemokratických a ukázat, že paušální označování komunistických režimů jako totalitních je nesprávné. Přednáška by měla doplnit nedostatečnou výuku o komunistickém režimu, se kterou se potýká většina středních škol.
 
119

Problematické stránky přechodu k demokracii v Československu/ČR

Vladimír Naxera

pro střední školy
Přechod od komunistického režimu k demokracii v Československu/ČR byl doprovázen některými negativními jevy. Tím prvním jsou zejména některé problematické rysy privatizace, které umožnily nestandarní obohacování vybraných aktérů. Dalším problematickým rysem je setrvání mnoha bývalých komunistických funkcionářů ve významných funkcích. S tímto tématem souvisí celková otázka vypořádání se s komunistickou minulostí, která je i v současnosti na většině středních škol nedostatečně diskutovaná.
 
120

Propaganda ve filmech a seriálech natočených v komunistickém Československu

Vladimír Naxera

pro střední školy
V průběhu komunistické historie Československa bylo natočeno mnoho filmů nebo seriálů, které byly jednoznačně propagandistické, měly tedy v určitém světle ukazovat komunistický režim, popřípadě očerňovat jiné (zejména demokratické) formy vlády. Kromě těchto plně propagačních děl vznikalo mnoho seriálů a filmů, ve kterých se propaganda objevuje jen náznakem a špatně rozpoznatelně, nicméně výrazně ovlivňuje celkové vyznění děl. I přes to je mnoho těchto děl dodnes vysíláno a masově sledováno. Cílem přednášky je analyzovat propagandistické prvky v komunistické filmové a seriálové tvorbě a odpovědět na otázku, proč jsou dodnes tato díla sledována.
 
121

Propaganda ve filmu

Petr Bouška

pro střední školy
Přednáška se věnuje propagandě ve filmu, uvádí příklady s ukázkami z nacistických a komunistických režimů.
 
122

Reprezentativní versus přímá demokracie - "restaurace" konceptu přímé demokracie

Jiří Mertl

pro střední školy
Studenti se v rámci přednášky seznámí s klasickými ideovými modely demokracie a možností, jak přijmout některé prvky přímé demokracie do současných zastupitelských modelů.
 
123

Sociální sítě a společnost

Petr Bouška

pro střední školy
Přednáška představí vliv sociálních sítí jako je Facebook, Twitter na dnešní společnost. Bude se zabývat bezpečností a chováním na nich a internetu jako takovém.
 
124

Sokrates - člověk, filozof a první sociální vědec

Ondřej Stulík

pro střední školy
Sokrates jako člověk přemýšlející o spravedlnosti a morálce. Sokrates jako nadčasový filozof, který nás nutí kriticky přemýšlet. Sokrates jako vědec zaměřený na člověka a společnost.
 
125

Současné vojenské konflikty

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Charakteristika současných vojenských konfliktů - problematika terorismu, mírových operací, soudobé teorie válčení
 
126

Sovětský svaz a současné Rusko

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Historický vývoj a charakteristika SSSR a součaného stavu Ruské federace - socioekonomický, vojenský a (mezinárodně)politický stav
 
127

Stalinismus

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Charakteristika období stalinismu v SSSR a jeho satelitech - sociopolitická situace a problematika "levicového" totalitarismu
 
128

Starověká Mezopotámie

Daniel Křížek

pro střední školy
Jedná se o přednášku zaměřenou na představení historie a významu starověké Mezopotámie pro následující kultury. Pozornost je věnována také běžnému životu jejích obyvatel. Využity budou audiovizuální prostředky a aktuální poznatky historických věd včetně vlastních poznatků z terénních archeologických výzkumů v daných regionech.
 
129

Stát

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je věnována fenoménu státu. Konkrétně se zaměřuje na základní charakteristiky státu a na historický vývoj a proměny státních útvarů od Antiky do současnosti.
 
130

Střet kultur a civilizací

Petr Kalinič

pro základní školy, pro střední školy
Problematika střetu kultur, civilizací a náboženských systémů - probíhající konflikty a perspektikvy dalšího vývoje
 
131

Teorie společenské smlouvy

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je věnována teoriím společenské smlouvy. Konkrétně se zaměřuje na charakteristiku těchto teorií, jakožto teorií vysvětlujících vznik státních útvarů, na jejich zasazení do dobového kontextu a na představení tří nejzákladnějších představitelů této teorie (Locke, Rousseau a Hobbes)
 
132

Terorismus - Metafora Dvou věží a vstupu do Mordoru

Petr Krčál

pro střední školy
Přednáška je věnována fenoménu terorismu jakožto prostředku prosazování zájmů. Po vyjasnění pojmu terorismus bude přednáška věnována historickému vývoji tohoto fenoménu, tzv. "válce proti teroru" a státy přijímanými protiteroristickými opatřeními.
 
133

Umění a architektura Blízkého východu

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška představí základní principy a charakteristiky islámského umění. Pozornost je věnována zejména architektuře. Využity budou audiovizuální prostředky.
 
134

Volby a politický marketing

Petr Bouška

pro základní školy, pro střední školy
O nástrojích a metodách marketingu ve volbách. Jak funguje politická reklama a čím se nás snaží přesvědčit k odevzání hlasů?
 
135

Výchova ke kulturní toleranci

Daniel Křížek

pro střední školy
Přednáška vedená interaktivní formou reaguje na komplexnost společenské situace v Evropě, ke které ve velké míře skrze imigraci přispívají regiony Blízkého východu a severní Afriky. Žákům bude populárně-naučnými formami představen každodenní život v zemích daných regionů s ohledem na náboženské a kulturní tradice. Důraz nebude kladen na exotiku, ale naopak na společné fenomény a projevy, které pomohou žákům vyhnout se stereotypnímu či až xenofobnímu smýšlení. Využity budou aktuální poznatky společenských věd. Vhodné i pro střední odborné a učební obory.
 
136

Zobrazování komunistického Československa v polistopadové kinematografii

Vladimír Naxera

pro střední školy
Po pádu komunistického režimu se komunismustická historie stala námětem mnoha filmů a seriálů. V některých se setkáváme s analyticky hlubokou kritikou režimu, v jiných s povrchní, a nepříliš argumentovaným odmítnutím, v dalších s jistou dávkou nostalgie. Cílem přednášky je poukázat na tyto rysy, uvést příklady a vysvětlit, co vše se do tohoto jevu může promítat za faktory.
 
137

Česká politická kultura

Petr Krčál

pro střední školy
Přdnáška je zaměřena na vysvětlení české politické kultury. Konkrétně se zaměřuje na historické formování české politické kultury, na období politické kultury v období socialismu a na její současnou podobu.
 
138

Český politický systém aneb kdo a jak nám vládne?

Petr Bouška

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška je přehledem českého politického systému. Představí zákonodárný proces a volební systémy. Zároveň hrou simuluje fungování českého politického systému.
 


Fyzika[^]

139

Akustika

Jan Klasna

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy akustiky a se základními metodami akustických měření v praxi.
 
140

Astronomicko-fyzikální základy kalendářů a letopočty používané v moderní době

Karel Rauner

pro základní školy, pro střední školy
Astronomické a fyzikální poznatky, na základě kterých byly sestaveny základní používané kalendáře: solární, lunární a luni-solární. Zásady, podle kterých se určuje letopočet, reformy kalendářů.
 
141

Astronomický kviz

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Chcete si ověřit vaše znalosti z astronomie? Během příspěvku si položíme otázky z různých oborů astronomie společně s několika možnými odpověďmi. Správné odpovědi si následně podrobně zdůvodníme. Jako příklad: kolik známe souhvězdí? Kdy nenastává astronomická noc? Existují severní sluneční hodiny? Čím je výjimečná Polárka? Jaký je rozdíl mezi večernicí a jitřenkou? Kolik měří astronomická jednotka?
 
142

Biomechanika

Josef Rosenberg

pro základní školy, pro střední školy
Obecně o biomechanice a především příklad modelování konkretního orgánu od makro úrovně až po modelování buněk a jejich spojů. Ukázka propojení mechaniky, matematiky, fyziologie a klinické praxe.
 
143

Co se děje v noci na obloze?

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Po západu Slunce nastávají jednotlivé soumraky, obloha se postupně stmívá a je nejvyšší čas se podívat, jaké hvězdy a souhvězdí máme nad obzorem, když je Slunce pod horizontem. Víte, kolik a jaké souhvězdí jsou cirkumpolární z našich zeměpisných šířek? Názorně si ukážeme průběh Slunce pod obzorem, objasníme si pojmy astronomická noc; hvězdný a sluneční čas při počítání nejlepší pozorovatelnosti objektu na obloze. Dostane se i na hvězdnou velikost a paralaxu. Povíme si o viditelnosti a pozorovatelnosti mlhovin, hvězdokup a galaxií z Messierova a NGC katalogu. Lze pojmout jako práci s výpočetní technikou, mezipředmětové vztahy informatika, matematika.
 
144

Další přednášky a workshopy na vyžádání

Daniel Aichinger

pro střední školy
V případě, že máte zájem o další přednášky z oblastiky akustiky, psychoakustiky a audiotechniky či související mezioborová témata, prosím kontaktujte mne na výše uvedeném e-mailu.
 
145

Digitální budoucnost rozhlasového vysílání v Evropě

Daniel Aichinger

pro střední školy
Plánování a praktická realizace digitálního terestrického rozhlasového vysílání v evropě ve standardech DAB a DRM, výhody a nevýhody ve srovnání s analogovým FM.
 
146

Digitální zvuková technika + WORKSHOP digitální zvuková technika

Daniel Aichinger

pro střední školy
Vzorkování a kvantizace analogového audiosignálu, vzorkovací teorém, volba bitové hloubky, demonstrace vzniku kvantizačního šumu, dithering, kompromisy a úskalí digitální reprezentace zvuku s praktickými ukázkami. + Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Experimenty s modely D/A a A/D převodníku, objektivní metody měření vlastností digitalizovaného signálu, zkresleni zvuku po digitalizaci signálu s různým nastavením parametrů převodníku a jejich vliv na subjektivní vnímání zvukové kvality.
 
147

Drobnosti ve sluneční soustavě

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Mezi malá tělesa ve sluneční soustavy řadíme planetky a trpasličí planety. Co lze o těchto objektech zjistit z katalogů? Jaké informace nám prozradí? Povíme si o začátcích objevu planetek, o jejich vývoji za posledních dvě stě let. Ukážeme si aktuální umístění planetek ve sluneční soustavě, skrývají něco zajímavého? Zmíníme i Kirkwoodovy mezery a okrajově se podíváme na Keplerovy zákony. Povídání je doplněno o zajímavé animace a obrázky. Lze pojmout jako práci na výpočetní technice. Obsahuje mezipředmětové vztahy z informatiky, matematiky a historie.
 
148

Dějiny vědy a techniky

Jindřich Korytář

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky jsou věnované dějinám energetiky. Např. dopravní technice, automatizaci, vojenské technice. Přednášky lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
149

Elektronika kolem nás

Jiří Skála

pro střední školy
Cílem přednášky je seznámit žáky se základními pincipy fungování elektronických zařízení a součástek. Přednáška bude doplněna praktickými ukázkami a aplikacemi v praxi a trendy dalšího vývoje.
 
150

Energetika 21. století

Jiří Polanský

pro střední školy
Přehled významného fenomému 21. století - vývoje spotřeby, definování možných zdrojů a typů výroby elektrické energie.
 
151

Energie slunce a větru

Petr Konáš

pro střední školy
Naznačení možností získávání a využití elektrické energie z uvedených přirozených zdrojů.
 
152

Experimenty s tekutým dusíkem

Zdeňka Kielbusová

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška představuje posluchačům pojem supravodivost s praktickými ukázkami a jinými experimenty s tekutým dusíkem
 
153

Fyzika v pohádkách

Karel Rauner

pro základní školy, pro střední školy
Fyzikální řešení některých známých situací z filmových pohádek (Mrazík - jakou rychlostí musí Ivan vyhodit klacky, jak může Nastěnka dosáhnout toho, aby slunce rychle zapadlo apod.).
 
154

Fyzikální pokusy aneb nedokonalost lidského oka

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Teprve v několika posledních desetiletích dostali astronomové možnost zkoumat své okolí v širokém spektru celého elektromagnetického vlnění. Stovky a tisíce let předtím bylo celé poznávání okolního vesmíru založeno pouze na schopnostech našeho zraku. Jak ošidný je naše oko ?přístroj? si ukážeme formou praktických pokusů. Pokusíme se i změřit setrvačnost lidského oka různými metodami a podíváme se na některé zajímavé optické klamy.
 
155

Fyziologie oka, optické klamy a teorie barevného vidění

Jitka Prokšová

pro střední školy
fyziologické vlastnosti oka,nové poznatky o vývoji oční čočky, jak nás oko klame - fyziologické, psychologické a objektivní klamy, teorie barevného vidění - součtové a rozdílové skládání barev
 
156

Hledání cizích světů

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Jedním z bouřlivě se rozvíjejících oborů astronomie je oblast exoplanet ? těles planetárního charakteru na drahách kolem vzdálených hvězd. Ještě před nedávnem nebyla sebemenší šance tyto objekty detekovat. To nám umožnil až nebývalý pokrok technického vybavení, kterým astronomové dnes disponují a který doznává prakticky den ode dne další vylepšení. Navíc ke špičkové technice se čím dál častěji mohou dostávat i astronomové-amatéři a provádět tak pozorování, o nichž se v nedávné době nesnilo ani profesionálům. Seznámíme se se základy výzkumu exoplanet a současným stavem našeho poznání v tomto oboru.
 
157

Hrátky s plyny

Zdeňka Kielbusová

pro základní školy, pro střední školy
Interaktivní experimenty s plyny, základní fyzikální a chemické vlastnosti plynů,
 
158

Hvězdy a HR diagram

Ota Kéhar

pro střední školy
Jaké základní pojmy je nutné znát pro sestrojení Hertzsprungových-Russellových (HR) diagramů z reálných dat získaných z katalogu hvězd Hipparcos nebo astronomické databáze SIMBAD dostupných na stránkách Astronomia. Sestrojíte si několik HR diagramů, blízkých a vzdálených hvězd, lze je vzájemně porovnávat a usuzovat nad jejich rozdíly. Popíšeme si jednotlivé oblasti HR diagramu. Lze pojmout jako práce na výpočetní technice (složitější, více zaměřená na informatiku, práci s Excelem a jednodušší obsahující více fyziky). Obsahuje mezipředmětové vztahy z informatiky a matematiky.
 
159

Jaderná energetika a jaderná bezpečnost

Karel Noháč

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje žáky se základními principy jaderné energetiky, výrobou elektrické energie v jaderné elektrármě a její bezepčností.
 
160

Jak fungují kompresní algoritmy MPEG Audio (např. MP3) + WORKSHOP kompresní algoritmy MPEG Audio

Daniel Aichinger

pro střední školy
Vysvětlení principu funkce ztrátových kompresních algoritmů na příkladu standardu MPEG1 Audio Layer 2 a 3 (MP3) se zaměřením na využití psychoakustických jevů pro datově efektivní kódování zvuku. + Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Ukázky a praktická možnost vyzkoušení si vlivu nastavení parametrů kodéru MPEG Audio na kvalitu zvuku pro různé typy vstupního signálu, kódování testovacích signálů i reálných záznamů, identifikace a vysvětlení příčin vzniku typických kódovacích artefaktů.
 
161

Keplerovy zákony interaktivně

Ota Kéhar

pro střední školy
Základní poznatky o pohybu planet po eliptických trajektoriích okolo Slunce objevil Johannes Kepler. Formuloval tři zákony, které vyplynuly z rozboru velmi přesných záznamů o polohách planet, které prováděl po dlouhá léta dánský astronom Tycho Brahe. Představíme si jednotlivé Keplerovy zákony a na interaktivní aplikaci zobrazující aktuální polohu planetky ve sluneční soustavě si ověříme jejich platnost. Keplerovy zákony popisují, jak se pohybují planety, ale nevysvětlují, proč se tak pohybují. Lze pojmout jako práce na výpočetní technice. Obsahuje mezipředmětové vztahy k matematice (kuželosečky).
 
162

Levitace aneb létáme s fyzikou

Pavel Masopust

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška představuje posluchačům některé principy levitace a létání s fyzikálním rozborem situace. Principy jsou demonstrovány pokusy. Levitace: magnetická, elektrostatická, levitace supravodiče, reaktivní pohon, křídlo, levitace asymetrického kondenzátoru.
 
163

Lidský hlas a zpěv z pohledu akustiky + WORKSHOP lidský hlas a zpěv

Daniel Aichinger

pro střední školy
Fyziologie hlasového ústrojí člověka, artikulace u souhlásek a samohlásek, fyzikální modely lidského hlasu, lingvistické modely, metody měření a objektivního popisu lidkého hlasu a zpěvu. + Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Vyzkoušejte a poznejte, co vytváří osobitý zvuk každého lidského hlasu a zpěvu, měření vlastností lidského hlasu, vyhodnocování a zobrazování základních hlasových parametrů.
 
164

Malá tělesa sluneční soustavy

Martin Tomáš

pro střední školy
Obsahem přednášky je rozdělení a popis trpasličích planet, komet a dalších malých těles Sluneční soustavy. Diskutována je i možnost srážky těchto těles se Zemí. Součástí přednášky je i popis Tunguzské události.
 
165

Mars očima astronoma

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Čtvrtá planeta sluneční soustavy pod drobnohledem. Co spatříme při pozorování pouhým okem, různými typy dalekohledů nebo důkladným průzkumem kosmickými sondami a vozítky na povrchu? Dozvíte se informace o zajímavých úkazech nejenom z/na povrchu planety Mars. A ještě posluchače čeká jedno menší překvapení.
 
166

Nevěřte vlastním smyslům, nevěřte zdravému "selskému" rozumu, věřte fyzice

Karel Rauner

pro základní školy, pro střední školy
Na řadě příkladů je ukázáno, jak nás mohou klamat smysly (hlavně zrak a sluch), zvláště ve spojení s mozkovým zpracováním založeným na běžné zkušenosti.
 
167

Nové principy displejů a televizních obrazovek

Karel Rauner

pro střední školy
Vysvětlení fyzikálních principů moderních zobrazovačů: LCD, plazmová obrazovka, OLED technologie, laserové obrazovky, obrazovky se studenou emisí, projektory s DMD čipem
 
168

Některé jevy atmosférické optiky

Jitka Prokšová

pro střední školy
podstata a vznik astronomické a terestrické refrakce, duha, zelený paprsek, halové jevy
 
169

Obnovitelné zdroje energie

Karel Noháč

pro základní školy, pro střední školy
Cílem přednášky je studenty seznámit s jednotlivými obnovitelnými zdroji energie, s jejich výhodami a nevýhodami, současným stavem a trendy do budoucna.
 
170

Pevné látky - reologie

Tomáš Remiš

pro střední školy
Reologické vlatnosti pevných a kapalných látek. Metody měření. Reometr ARES G2. Viskozita, elasticita. Reologie všedního dne.
 
171

Podtlak včera dnes a zítra

Zdeňka Kielbusová

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška představuje posluchačům historii pojmu horror vacui, historický experiment vztahující se k podtlaku, experimenty s vývěvou, interaktivní experimenty s podtlakem
 
172

Radiační ochrana

Andrea Svobodová

pro základní školy, pro střední školy
ochrana před ionizujícím zářením, legislativní rámec, principy a cíle radiační ochrany, stochastické a deterministické účinky záření
 
173

Současná kosmologie

Martin Tomáš

pro střední školy
Přednáška je koncipována jako výklad vývoje kosmologie od nejstarších představ o našem vesmíru po současné poznatky moderní kosmologie. Obsahem přednášky je dále objev reliktního záření, výsledky sond COBE a WMAP, objev temné hmoty a temné energie. Součástí je i popis předpokládané budoucnosti našeho vesmíru.
 
174

Superkapacitory

Petr Polcar

pro střední školy
Pokroky v oboru nanotechnologií umožnily zhotovit kondenzátory o extrémně vysoké kapacitě, řádově až 100ky F ? nazývají se superkondenzátory. Superkondenzátory prošly náročným vývojem, zkušebními testy, dnes jsou sériově vyráběny a lze je zakoupit v běžné komerční síti jako komponenty elektronických obvodů. Praktické aplikace těchto nových komponent umožňuje konstruovat technická zařízení, jejichž vlastnosti jsou velmi výhodné svojí funkcí i ekonomickými parametry. Doposud se využívají zejména jako akumulátory elektrické energie a dále v systémech energeticko-rekuperačních. Fyzikální princip, aplikace, ukázka.
 
175

Termpojaderná fúze aneb slunce na zemi

Jiří Polanský

pro střední školy
Přiblížení a vysvětlení pojmu termojaderné fúze a naznačení možného využití
 
176

Využití počítačových planetárií ve výuce

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Většina astronomických úkazů je pozorovatelná na noční bezoblačné obloze. S ohledem na proměnlivost počasí, problémy s přesvětlenou oblohou ve městech a noční časy úkazů se ukazuje jako výhodné použití počítačových planetárií. V těchto systémech se můžeme na úkaz podívat několikrát, přiblížit, tvořit ilustrační obrázky apod. Ukážeme si různé možnosti použití nejoblíbenějšího planetária Stellarium. Lze pojmout jako práce s výpočetní technikou.
 
177

WORKSHOP lidský sluch

Daniel Aichinger

pro střední školy
Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Praktické ověření vlastností lidského sluchu pomocí psychoakustických testů vytvořených pro výukové účely. Ukázky měření prahu slyšení, určování hladin stejné hlasitosti, časového rozlišení sluchu, psychoakustických jevů současného, zpětného a následného maskování zvuků.
 
178

Zvuk, hudba, hluk a jejich měření + WORKSHOP zvuk, hudba, hluk

Daniel Aichinger

pro střední školy
Objektivní hodnocení zvuku, jednotky a veličiny v akustice, souvislosti s pojmy hudební teorie, možnosti vizualizace zvukového signálu - časový průběh signálu, spektrální výkonová hustota, histogram statistik výchylky atd.+ Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Frekvenční analýza v praxi, řešení fyzikálních úloh s pomocí počítačem řízených a vyhodnocovaných experimentů.
 
179

Základní vlastnosti dielektrik, termodielektrický jev

Martin Tomáš

pro střední školy
V přednášce jsou uvedeny základní veličiny a vztahy nauky o dielektrikách. Obsahem přednášky je popis méně známých experimentů z dielektriky a výklad termodielektrického jevu. Přednáška je zpracována formou PowePointové a webové prezentace.
 
180

Základy elektroniky pro gymnázia

Václav Kůs, Jiří Skála

pro střední školy
Výklad základů výkonovýchpolovodičových prvků a jejich použití pro bezkontaktní spínání. Praktické cvičení v laboratořích školy. Měření průběhů napětí a proudů pro různá zapojení a parametry měničů. Dolplněno speciálním sw pro sš pro další použití.
 
181

Záznamová a mikrofonní technika + WORKSHOP záznamová a mikrofonní technika

Daniel Aichinger

pro základní školy
Snímání zvuku mikrofony, fyzikální principy funkce jednotlivých typů akusticko-elektrických měničů, typické parametry, systémy přímého stereofonního snímání, vznik jevu hřebenového filtru při současném snímání jednoho zdroje více mikrofony a další. + Workshop s experimenty a diskuse k přednášce: Praktické měření parametrů mikrofonů a ověření jejich vlivu na na záznam při různých nahrávacích podmínkách, diskuse možností využití jednotlivých typů a směrových charakteristik mikrofonů, tipy a rady k použití různých typů mikrofonů pro snímání lidského hlasu a hudebních nástrojů.
 


Geologie a geografie[^]

182

Co je to geografický informační systém?

pedagog oddělení geomatiky (cca 6 lidí)

pro střední školy
Jak začlenit GIS do výuky na střední škole? Principy GIS. Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Praktická práce studentů s GIS. 3D vyhodnocování leteckých snímků. Více viz http://gis.zcu.cz/?page=gisday
 
183

Co je to geografický informační systém?

pedagog oddělení geomatiky (cca 6 lidí)

pro střední školy
Jak začlenit GIS do výuky na střední škole? Principy GIS. Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Praktická práce studentů s GIS. Více viz http://gis.zcu.cz/?page=gisday
 
184

Jak si sami vytvoříme mapu

Marie Novotná

pro střední školy
Základní poznatky pro zpracování geografických informací, zdroje geografických dat a jejich využití pro tvorbu map. Naučíme se vytvářet různé mapy a analyzovat je.
 
185

Kras Dyleňské pahorkatiny

Jiří Suda

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška seznamuje s hlavními fenomény Dyleňské pahorkatiny.
 
186

Nové trendy v katastru nemovitostí v souvislosti s ochrannou vlastnických práv

Václav Čada

pro střední školy
Katastr nemovitostí ČR a jeho legislativní zajištění. Prováděcí předpisy a institucionální zabezpečení. Obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí. Veřejnost informací katastru nemovitostí. Povinnosti a práva vlastníků nemovitostí.
 
187

Staré mapy a jejich využitelnost pro studium vývoje území

Václav Čada

pro střední školy
Práce měřičů a topografů v minulosti. Vlastnosti a obsah starých map. Nové trendy při práci se starými mapami. Využití nástrojů počítačové kartografie. Tvorba rekonstručních map.
 
188

Státní mapová díla na našem území a jejich dostupnost pro uživatelské aplikace

Václav Čada

pro střední školy
Obsah a funkcionalita státního mapového díla (SMD) v historickém kontextu. Současný stav tvorby SMD a jejich využitelnost. Dostupnost datových sad a digitálních ekvivalentů SMD. Mapové portály pro SMD.
 
189

Vývoj klimatu a přírodní rizika

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

pro střední školy
Studenti se seznámí s vývojem klimatu od 19. století po současnost a scénáři jeho vývoje v budoucnosti. Budou vysvětleny základní vazby v klimatickém systému, zejména vlivy klimatického vývoje na oběh vody. Důraz bude kladen na praktické znalosti, důležité v ochraně před přírodními riziky ? povodněmi a suchem.
 
190

Vývoj pozemkové evidence na našem území

Václav Čada

pro střední školy
Tisíciletá kontinuální historie pozemkové evidence na našem území. Důvody a důležité změny v náhledu na pozemkovou evidenci. Nástroje a metody pozemkových katastrů. Operáty a dokumentace katastru nemovitostí.
 
191

Základy geoinformačních technologií

Marie Novotná

pro střední školy
Co je to geografický informační systém, jak získáme, zpracujeme a analyzujeme geografické informace.
 


Historie.[^]

192

Co je to univerzita a kde se vzala

Jiří Stočes

pro střední školy
Přestavení základní idee univerzity, její středověký korporativní charakter a jeho postupné proměny. Základní přehled nejstarších evropských unvierzita a zasazení vzniku pržské univerzity do tohoto kontextu.
 
193

Dějiny vědy a techniky

Jindřich Korytář

pro střední školy
Přednášky jsou věnované dějinám energetiky. Např. dopravní technice, automatizaci, vojenské technice. Přednášky lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
194

Heinrich Himmler ? vtělení Jindřicha I. a nacistická archeologie

Miroslav Breitfelder

pro střední školy
Hitler se oficiálně od okultistů distancoval. Přesto se v jeho blízkém okolí nalézal muž, který okultismus pěstoval, podporoval, ba jím přímo žil. Byl jím velitel SS, Heinrich Himmler. Byl asi nejvíce postižen zásvětními praktikami a rádobyhistorickými výzkumy. Mezi nejvyššími vůdci Třetí říše se Himmler vůbec zdá být nejproblematičtější osobností, motivovanou současně racionálními úvahami i neskutečnými fantaziemi.
 
195

Historická perspektiva hospodářských krizí

David Martinčík

pro střední školy
Hospodářské krize jsou imanentní součástí tržních ekonomik a identifikovat jejich příčiny není jednoduché. Historické zkušenosti i současnost nás učí, že každá krize je jedinečná avšak cosi společného mají.
 
196

Horní právo

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro střední školy
Přednáška pojednává o historii a současnosti horního práva. Ukazuje na tradici dolování nerostných surovin na území ČR.
 
197

Marshallův plán a Československo

Miroslav Breitfelder

pro střední školy
Spojené státy se sice již od konce války snažily, aby se Evropa postavila na vlastní nohy, americká pomoc však byla zatím nedostatečná a nesystematická. Zásady, z nichž vycházela, neodpovídaly stanoveným cílům, jak se ukázalo v případě zmíněné půjčky Velké Británii. Pomoc poskytnutá Řecku a Turecku v rámci Trumanovy doktríny splnila svůj účel, avšak měla svá výrazná omezení, vyplývající z jejího jednorázového charakteru a specifické působnosti. Cílem americké iniciativy při obnově Evropy mělo být posílení a sjednocení Evropy před komunistickou destabilizací zevnitř a sovětským nátlakem zvenčí. Spojené státy by se dopustily ?kolosální chyby?, tvrdil Acheson na poradě u Marshalla 28. května 1947, ?pokud by se dostaly do situace, kdy byly obviňovány z rozdělení Evropy.?
 
198

Metody nacionálně socialistické propagandy

Miroslav Breitfelder

pro střední školy
O tom, jak vybudovat v Německu socialistickou společnost měli soudruzi Hitler a Goebbels poměrně jasno. Dle všeho ovšem rozuměli i metodám, jak národní socialismus téměř se vším, co k němu patřilo, nejen patřičnou formou prezentovat veřejnosti, ale dokonce jej učinit až osudově přitažlivým pro značnou část svých spoluobčanů. Zásady, kterými se nacionálně socialistická propaganda do značné míry řídila, jsou zachyceny již v Hitlerově ?stěžejním? a de facto jediném díle, a sice v nechvalně známém ?Mein Kampf?.
 
199

Politické procesy 50. let v Českoslvoensku

Miroslav Breitfelder

pro střední školy
Vedení sovětské komunistické strany dostávalo po státním převratu v únoru 1948 od svého aparátu hodnocení politiky československých soudruhů. Obsahovala mnoho ostrých výtek a kritiky, že ?rozdrcení reakce (v únoru 1948) nebylo doprovázeno zatčením jejích politických vůdců, jejich odsouzením a odhalením jakožto nepřátel lidově demokratické republiky...
 
200

Přehled vývoje česko-německých vztahů (se zřetelem k západním Čechám)

Jiří Stočes

pro střední školy
Základní historický přehled vývoje česko-německých vztahů uvnitř českých zemí, prokládaný různými úkoly (např. identifikace lokalit v západních Čechách podle jejich německých názvů, hraní rolí, interpretace dobové zrpávy apod.)
 
201

Starověké civilizace jako kolébka práva ( I. - III.)

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro střední školy
Právo provázelo lidstvo od nepaměti. Přednášky se zaměří na vznik a vývoj práva ve starověkých civilizacích: Egyptě, Mezopotámii a Chetitské říši.
 


Informatika[^]

202

Biomechanika a její aplikace v průmyslu a ve vědě a výzkumu

Linda Valdmanová

pro střední školy
Přednáška představuje obor biomechanika, popisuje její vývoj, využití a její aplikaci v průmyslu a ve vědě a výzkumu. Součástí prezentace je představení konkrétních výstupů, jako je např. deformovatelný model či svalově-kosterní model lidského těla, simulace nehod automobilů, modely protéz, aj.
 
203

Co je to geografický informační systém?

pedagog oddělení geomatiky (cca 6 lidí)

pro střední školy
Jak začlenit GIS do výuky na střední škole? Principy GIS. Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Praktická práce studentů s GIS. Více viz http://gis.zcu.cz/?page=gisday
 
204

Co je to geografický informační systém?

pedagog oddělení geomatiky (cca 6 lidí)

pro střední školy
Jak začlenit GIS do výuky na střední škole? Principy GIS. Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Praktická práce studentů s GIS. 3D vyhodnocování leteckých snímků. Více viz http://gis.zcu.cz/?page=gisday
 
205

Digitální technika v praxi aneb vyjadřit se obrazem

Jan Krotký

pro základní školy, pro střední školy
Kurz užití digitální techniky - fotoaparátu a videokamery. Klíčování, efekty, tvorba animace, malování světlem. Zpracování vytvořené rastrové grafiky a videa, skupinová práce.
 
206

Družicové a navigační systémy

Jiří Skála

pro střední školy
Cílem je seznámit žáky s principy fungování družicových a navigačních systémů a jejich praktická ukázka.
 
207

Elektromagnetismus v průmyslu

Pavel Štekl

pro střední školy
Přehledová přednáška o využití elektromagnetické pole v průmyslových aplikacích. Jedná se zejména indukční ohřev, míchání tekutých kovů,lineární motory, termoelastické aktuátory, ?
 
208

Grafická prezentace výsledků matematických výpočtů

Petr Kropík

pro střední školy
Prostředky pro podporu matematických výpočtů a visualizaci výsledků. Tvroba 2D a 3D grafů, tvorba animací.
 
209

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat I.

Ing. Petr Včelák

pro střední školy
Teoretická i praktická část. Co je třeba vědět než začneme? Zásady pro přípravu prezentace - čeho se vyvarovat, co použít. Jak prezentovat před cílovým publikem. Součástí je i příprava vlastní prezentace na dané téma včetně prezentování před posluchači. Použití a porovnání především nástrojů OpenOffice.org Impress a Microsoft Office PowerPoint. Ukázka existence a využití rozšiřující třídy Beamer sázecího systému LaTeX.
 
210

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat II.

Ing. Petr Včelák

pro střední školy
Praktická část. Získání praktických zkušeností prezentováním připravených prací studentů před publikem. Délka i téma prezentace bude zadáno předem s ohledem na poočet studentů.
 
211

Magnetorheologické kapaliny a jejich aplikace

Petr Polcar

pro střední školy
Magnetorheologické kapaliny jsou kapaliny měnící své vlastnosti v závislosti na působícím magnetickém poli. Tato schopnost je činí zajímavými pro mnohé aplikace (spojky, ucpávky, řízené tlumiče, reproduktory, kapalinová brnění,...), jsou jedním z tzv. "chytrých (smart) materiálů". Princip, aplikace, ukázka ? experiment.
 
212

Modelování elektrických obvodů

Václav Kotlan nebo Roman Hamar

pro střední školy
Tento blok je zaměřen na modelování a simulaci elektrických obvodů v programu LTspice IV. Nejprve je objasněn princip práce s program, možnosti nastavení a základní syntaxe potřebných příkazů. Následně jsou na ukázkových příkladech probírány jednotlivé druhy analýz, které umí software řešit (DC, AC, přechodné jevy, přenosové funkce). V závěru jsou naznačeny další možnosti softwaru-parametrická analýza, rychlá Fourierova transformace, možnosti zpracování zvukových signálů...
 
213

Moderní metody řízení

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

pro střední školy
Jedná se o přiblížení moderních nástrojů řízení výroby, které navazují na dnes již známé metody a principy štíhlé výroby. Bude se jednat o oblasti ergonomie, prostorového uspořádání a dynamické simulace.
 
214

Nástroje virtuální reality

Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

pro střední školy
Přednáška má za úkol seznámit posluchače se základními principy tvorby a vizualizace virtuální reality (VR). Posluchač bude seznámen s historií VR, základními technickými řešeními VR a moderními aplikacemi VR. Je možné i nabídnout praktické ukázky ve stereoskopické laboratoři VR FST/KPV.
 
215

Palivové články PEM a jejich vlastnosti a využití

Pavel Štekl

pro střední školy
Seznámení s vodíkovými palivovými články s tuhou membránou PEM, proměření základních zátěžových charakteristik článků a vyhodnocení výsledků.
 
216

Pokročilé techniky práce s digitálním fotoaparátem

Jan Krotký

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška s ukázkami tvorby a demonstrací reálných pracovních postupů přímo na místě. Např. HDR, práce se světlem a dlouhými časy, animace, 3D, panorama, práce se clonou, makro?
 
217

Počítačová simulace fyzikálních jevů v reaktorech jaderných elektráren

Marek Brandner, Roman Kužel

pro střední školy
Přednáška bude věnována moderním výpočtovým metodám pro modelování transportu neutronů v energetických jaderných reaktorech.
 
218

Počítačové modelování v biomechanice na FAV ZČU a jeho aplikace

Linda Valdmanová

pro střední školy
Student získá představu o možnostech studia oboru biomechanika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Prezentace poskytuje přehled o průběhu studia, o možnostech zahraničních stáží či o spolupráci s průmyslem a vědou. Dalším cílem přednášky je ukázat široké profesionální uplatnění studenta.
 
219

Programování robotů

Jiří Skála

pro střední školy
V rámci soutěže programování robotů by měly být programátoři robotl vyškoleni pro práci na programu soutěžního robota.
 
220

Příprava textových dokumentů textovým procesorem I.

Ing. Petr Včelák

pro střední školy
Teoretická část. Práce s textem. Česká typografická pravidla. Běžné nástroje pro práci s textem - textový editor, textový procesor, program pro sazbu textu - a jejich charakteristiky.
 
221

Příprava textových dokumentů textovým procesorem II.

Ing. Petr Včelák

pro střední školy
Praktická část. Tvorba a formátování textového dokumentu s využitím stylů. Vkládání obrázků, tabulek, bibliografie a dalších objektů do dokumentu. Použití a porovnání především nástrojů OpenOffice.org Writer, Microsoft Office Word. Ukázka nástroje LyX.
 
222

Solární články a jejich vlastnosti

Pavel Štekl

pro střední školy
Seznámení s fotovoltaickými články, proměření směrové závislosti dopadu světla, intenzity. Proměření zátěžových charakteristik článků.
 
223

Staré mapy a jejich využitelnost pro studium vývoje území

Václav Čada

pro střední školy
Práce měřičů a topografů v minulosti. Vlastnosti a obsah starých map. Nové trendy při práci se starými mapami. Využití nástrojů počítačové kartografie. Tvorba rekonstručních map.
 
224

Studium technických oborů a jejich prvenství na trhu práce

Linda Valdmanová

pro základní školy, pro střední školy
Prezentace představuje studijní programy technických oborů zejména pak obor biomechanika. Přednáška nastiňuje upřednostňování studentů technických oborů v oblastech stipendií, zahraničních stáží, výběru volitelných předmětů, apod. V neposlední řadě prezentace ukazuje enormní poptávku trhu práce po absolventech technických fakult.
 
225

Státní mapová díla na našem území a jejich dostupnost pro uživatelské aplikace

Václav Čada

pro střední školy
Obsah a funkcionalita státního mapového díla (SMD) v historickém kontextu. Současný stav tvorby SMD a jejich využitelnost. Dostupnost datových sad a digitálních ekvivalentů SMD. Mapové portály pro SMD.
 
226

Tvorba aplikací pro tablety a telefony na platformě Android

Petr Kropík

pro střední školy
Princip funkce platformy Android. Využití Android application framework. Základní knihovny. Princip tvorby aplikací pro mobilní zařízení. Principy tvorby grafických aplikací.
 
227

Základy programování v programu MATLAB

Roman Hamar

pro střední školy
Studenti se naučí základy programování v programu MATLAB, které jim pomohou při technických výpočtech. Budou provedeny i ukázky výpočtů elektrických obvodů.
 
228

Řízení výroby jako virtuální hra

Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

pro střední školy
V dnešní době digitálního věku je nutné uplatňovat nové přístupy na poli řízení výroby produkující moderní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tento přístup zahrnující vznik myšlenky, prvotní návrhy výrobku, design, plánování jeho výroby, podporu růstu a inovace výrobku na trhu až po ověření navrženého konceptu pomocí počítačové simulace, se nazývá životní cyklus výrobku (PLM- Product Lifecycle Management). PLM užívá jako podpory moderní nástroje, jako např. DELMIA, Technomatix, CAD systémy atd., s jejichž principem práce bude posluchač seznámen.
 
229

Úvod do jazyka Python

David Pánek

pro střední školy
Jazyk Python je volně šířený jazyk vhodný pro použití ve vědě a technice. Jeho velkou předností jsou velmi rozsáhlé knihovny zahrnující řadu algoritmů pro numerické výpočty, zpracování signálů, zpracování obrazu atd. Tímto jazykem lze do jisté míry nahradit komerční software MATLAB.
 


Jazyky, hudba[^]

230

Doprovody písní (beglajty) bez současného znění melodie

Tomáš Kuhn

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky nabízejí a prakticky předvádí různé druhy klavírních doprovodů populárních písní podle akrodových značek, vhodných k výuce na ZŠ, SŠ a ZUŠ.
 
231

Doprovody písní s hrou melodie

Tomáš Kuhn

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky nabízejí a prakticky předvádí různé druhy klavírních doprovodů populárních písní podle akrodových značek, vhodných k výuce na ZŠ, SŠ a ZUŠ.
 
232

Podoby současného jazyka mladých ve Francii

Radka Fridrichová

pro střední školy
Představit proměny francouzštiny mladých ve Francii 21. století se zaměřením na mluvenou podobu francouzštiny - argot, anglicismy, zkratky a zkratková slova, ale i písemnou formu jazyka, zejména pak kybernetický jazyk a jazyk sms.
 
233

Překlady a tlumočení, dubbing.

Václav Salcman

pro střední školy
Úvod do teorie překladu a tlumočení. Techniky a praktické aplikace. Dubbing vybraných TV seriálů, filmů atd. Praktická přednáška - workshop
 
234

Současná francouzská filmová tvorba

Radka Fridrichová

pro střední školy
Seznámit studenty s hlavními režiséry současné francouzského filmu,představit hlavní herce, herečky a zobrazovaná témata a problémy za použití autentického materiálu.
 
235

Vypůjčená slova - vypůjčené fráze

Alena Kováříková

pro základní školy, pro střední školy
Nejen nová slova pronikají do současné hovorové němčiny z anglicky či italsky mluvících oblastí - i mluvnické struktury doznávají změn. Rozdíly mezi normou a kodifikací a jak na ně ve výuce DaF
 


Matematika a statistika[^]

236

Aplikační hodnota matematiky

František Ježek

pro střední školy
Hodina je vedena interaktivně s významným zapojení žáků (SOŠ nebo vyššího gymnázia). Důraz je kladen na matematizaci reálných situaci při použití prostorové geometrie a teorie grafů (jde vlastně o intuitivní úvod do počítačového modelování a diskrétní matematiky)-
 
237

Didaktické hry v matematice 1. stupně

Šárka Pěchoučková

pro základní školy
Podstata, funkce a význam her, vytvoření zásobníku konkrétních her k numeraci přirozených čísel, k početním operacím a ke geometrickému učivu. Zařazeny budou i herní činnosti vhodné pro frontální a skupinovou práci.
 
238

Geometrické vidění světa

RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

pro střední školy
Hlavním cílem přednášky je ukázat, jak moderní geometrické metody přispívají ke studiu a řešení každodenních problémů reálného života (mj. v technice, architektuře, umění).
 
239

Geometrie a architektura

Světlana Tomiczková

pro střední školy
V této přednášce budeme společně hledat krásu a harmonii architektury a hledat odpovědi na následující otázky. Kde máme hledat podstatu a vznik harmonie architektury? Jakou funkci měla a má geometrie při tvorbě architektury? Jakou úlohu má geometrie ve vztahu k architektuře dnes?
 
240

Grafická prezentace výsledků matematických výpočtů

Petr Kropík

pro střední školy
Prostředky pro podporu matematických výpočtů a visualizaci výsledků. Tvroba 2D a 3D grafů, tvorba animací.
 
241

Historie a současnost perpektivního zobrazování

Světlana Tomiczková

pro střední školy
Historie zobrazování prostoru od antiky přes renesanci až po současnost. Hledání geometrických nepřesností na obrazech mistrů. Návod na zobrazování objektů v perspektivě. Výlet do světa anamorfózy.
 
242

Historie elementární matematiky

Doc.RNDr. Josef Polák, CSc.

pro střední školy
Vznik a vývoj základních pojmů elementární matematiky
 
243

Historie matematické analýzy

Doc.RNDr. Josef Polák, CSc.

pro střední školy
Vznik a vývoj matematické analýzy - významné etapy a osobnosti
 
244

Informační společnost

František Ježek

pro střední školy
Vysvětlen je rozdíl mezi daty a informacemi. Diskutován je význam ICT pro řadu profesí a speciálně na příkladu CAx (počítačové podpory) je objasněn dosavadní vývoj a očekávané trendy. Výklad se věnuje i oblasti řízení projektů v oblasti uplatnění ICT.
 
245

Od dynamické geometrie ke geometrickému modelování

RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

pro střední školy
Téma je věnováno modelování vybraných geometrických konstrukcí na obrazovce počítače jako vhodného prostředku pro následný přechod ke složitějším CAD (Computer Aided Design) systémům.
 
246

Origami a kostrukce řešené překládáním papíru

RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

pro střední školy
Přednáška je věnována geometrickým konstrukcím založeným na operaci překládání papíru. Je osvětleno teoretické pozadí, diskutovány některé konkrétní úlohy a následně zmíněny některé aplikace.
 
247

Počítačová simulace fyzikálních jevů v reaktorech jaderných elektráren

Marek Brandner, Roman Kužel

pro střední školy
Přednáška bude věnována moderním výpočtovým metodám pro modelování transportu neutronů v energetických jaderných reaktorech.
 
248

Proč se učí na středních školách matematika a jak se ji učit?

František Ježek

pro střední školy
Vysvětlen je význam logického a matematického myšlení pro budoucí studium na vysoké škole. V diskusi jsou analyzovány některé mýty spojené s výběrem studovaného oboru. Je doloženo, že matematický základ je dobrým předpokladem pro budoucí velmi dobré uplatnění.
 
249

Rozklad přirozených čísel na prvočísla

Jaroslav Hora

pro základní školy
Jak rozklad přirozených čísel na prvočísla souvisí se šifrováním a s bezpečností bankovních kont? Ukázka jedné šifry od spisovatele E. A. Poea. Dvě faktorizační metody dostupné i žákům ZŠ
 
250

Soustavy algebraických rovnic - jak na ně

Martina Kašparová

pro střední školy
Postupy závislé na konkrétní soustavě (využití symetrie polynomů, rovnic vzniklých cyklickou záměnou, rozkladu na součin atd.), obecné postupy (redukce polynomu, Buchbergerův algoritmus)
 
251

Voroneho diagramy

Světlana Tomiczková

pro střední školy
Pokud plánujete výstavbu nového obchodního střediska, zajímá Vás spádová oblast, ze které k Vám budou chodit lidé nakupovat. Přednáška o způsobu dělení roviny, která vede k jednomu typu triangulace a dalším zajímavým aplikacím.
 
252

Využití výpočetní techniky ve výuce matematiky

Václav Kohout

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí s možnostmi programu Mathematica pro tvorbu vlastního prostředí pro přípravu zajímavých ilustračních úloh vhodných pro použití přímo ve výuce.
 
253

Zajímavé a významné rovnosti a nerovnosti

Doc.RNDr. Josef Polák, CSc.

pro střední školy
Důkazy významných číselných rovností a nerovností, jejich užití
 
254

Zajímavé aplikační úlohy z matematiky

Doc.RNDr. Josef Polák, CSc.

pro střední školy
Pojem aplikační úlohy a jejich zajímavé příklady.
 
255

Zajímavé historické úlohy z matematiky

Doc.RNDr. Josef Polák, CSc.

pro střední školy
Zajímavosti z historie matematiky.Historrické úlohy.
 
256

Zrod neeukleidovských geometrií

RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

pro střední školy
Přednáška stručně pojednává o vzniku a vývoji neeukleidovských (Lobačevského, eliptické) geometrií. Je zmíněn jejich historický vývoj a následné uplatnění v dalších oborech (např. ve fyzice).
 
257

Základy programování v programu MATLAB

Roman Hamar

pro střední školy
Studenti se naučí základy programování v programu MATLAB, které jim pomohou při technických výpočtech. Budou provedeny i ukázky výpočtů elektrických obvodů.
 


Nabídka pro učitele[^]

258

Kázeň ve třídě

Michal Dubec

pro základní školy pro střední školy
Účastníci se seznámí s tím, jak nastavovat pravidla ve třídě, jak reagovat na jejich porušování a jak vést žáky k sebeřízení. Osvojí si konkrétní principy práce se vztahovými signály v komunikaci, které vedou k omezení konfliktů se žáky a jejich prevenci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Tyto dovednosti si procvičí v konkrétních situacích z praxe formou videotréninku. Kurz pomůže zlepšit vztahy se žáky. Jeho hlavními metodami jsou interaktivní výklad a videotrénink.
 
259

Hudba subsaharské Afriky ve výuce hudební výchovy na základní (2. st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy pro střední školy
Odbroná přednáška a modelové lekce jsou určeny učitelům hudební výchovy na zmíněných školách. Prostřednictvím vlastní aktivní činnosti i odborné přednášky školitele získají adepti pensum vědomostí i dovedností pro aplikaci uvedeného multikulturního tématu do praxe škol.
 
260

Indická klasická hudba ve výuce na základní (2.st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy pro střední školy
Jedná se o volně navazující přednášku a modelovou lekci určenou učitelům hudební výchovy na zmíněných školách. Podmínkou není absolutorium I. Adepti se prostřednictvím odborné přednášky i vlastní aktivní činnosti seznámí s vrcholem mimoevropké hudby - indickou klasickou hudbou. Osvojí si její základní principy. Cíl projektu je aplikace poznatků do praxe škol.
 
261

Interaktivní aktivity s ActivInspire

Jan Krotký

pro základní školy pro střední školy
Kurz pro středně pokročilé uživatele systémů Activ Board. Ovládání programu, tvorba atraktivních interaktivních aktivit, základní zpracování multimedií. Kurz lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
262

Interaktivní aktivity se SmartNotebookem

Jan Krotký

pro základní školy pro střední školy
Kurz pro středně pokročilé uživatele systémů SmartBoard. Ovládání programu, tvorba atraktivních interaktivních aktivit, základní zpracování multimedií. Kurz lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
263

Jak zvládnout pubertu svých dětí

Michal Dubec

pro základní školy pro střední školy
Účastníci se seznámí s tím, jak vědomě pracovat se vztahovými signály v komunikaci. Osvojí si konkrétní principy, které vedou k omezení konfliktů a jejich prevenci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Tyto dovednosti si procvičí v konkrétních situacích z praxe formou videotréninku. Kurz pomůže zlepšit vztahy s dětmi. Jeho hlavními metodami jsou interaktivní výklad a videotrénink.
 
264

Moderní jazz

Tomáš Kuhn

pro základní školy pro střední školy
Přednášky podávají přehled o základních stylech jazzové hudby od 50. let do současnosti. Přednášky jsou proloženy rovněž tipy a inspiracemi pro pedagogy, jejichž realizace by měla vést k aktivní spolupráci studentů s učitelem, kontrole jejich znalostí a k získání hlubšího zájmu o dané téma.
 
265

Prvky muzikoterapie ve výuce na základní a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy pro střední školy
Přednáška s modelovou lekcí je určena učitelům základních a středních škol. Adepti si osvojí prostřednictvím aktivní činnosti některé techniky z oblasti muzikoterapie, které lze tematicky (či volně) začlenit do výuky hudební výchovy.
 
266

Světová hudba ve výuce na základní (2:st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy pro střední školy
Jedná se o vybrané kapitoly z oblasti hudby mimoevropské (hudba autralských domorodců, indonéského gamelanu,?). Přednáška s modelovou lekcí je určena učitelům zmíněných škol. Volně navazuje na předchozí I., II. Prostřednictvím odborné přednášky, kterou doplňuje aktivní činnost adeptů projektu, získají učitelé opět potřebné pensum dovedností i vědomostí k uplatnitnění osvojených principů multikulturní výchovy na vlastních pracovištích.
 
267

Tradiční jazz

Tomáš Kuhn

pro základní školy pro střední školy
Přednášky podávají přehled o základních stylech jazzové hudby do 40. let 20. století. Přednášky jsou proloženy rovněž tipy a inspiracemi pro pedagogy, jejichž realizace by měla vést k aktivní spolupráci studentů s učitelem, kontrole jejich znalostí a k získání hlubšího zájmu o dané téma.
 


Pedagogika, psychologie, atd.[^]

268

Analýza náročných životních situací v prostředí školy

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci budou ověřovat prostřednictvím dotazníků nejčastějčí problémové situace vznikající ve vzájemných vztazích učitel-žák v prostředí školní třídy
 
269

Den pro inkluzi

Marie Kocurová

pro základní školy, pro střední školy
Beseda na téma zařazení lidí s postižením do naší společnosti se samotnými lidmi s postižením, vyučujícími speciální pedagogiky a odborníky vyvíjejícími prostředky technické podporypro lidí se smyslovým postižením
 
270

Hry a cvičení pro rozvoj tvořivosti žáků

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se naučí používat divergentní myšlení, pracovat ve skupině, využívat uměleckých i technických dovedností.
 
271

Jak se efektivně učit?

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se seznámí s tím, jak efektivně přistupovat k učení, za jakých podmínek ?
 
272

Konstrukce psychodiagnostických metod

PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.

pro střední školy
Kurz je zaměřen na bazální orientaci ve struktuře psychodiagnostických metod, posuzování jejich kvality a na principy konstrukce vlastních zjišťovacích nástrojů pro psychologické a sociologické sondy.
 
273

Konstruktivismus aneb jak řešit problém

PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.

pro střední školy
Žáci porozumí aktivnímu přístupu v řešení problému na základě uplatňování vlastní konstrukce poznání, s využitím dosavadních zkušeností.
 
274

Moc a nemoc hlasu

Pavla Sovová

pro střední školy
Přednáška rozšíří obvyklý konvenční pohled na fyziologii hlasu. Budou představeny principy zdravé tvorby hlasu, vztah hlasu a psychiky, v neposlední řadě etiologie různých typů hlasových poruch.
 
275

Přístupy morálního usuzování při řešení životních situací

Mgr. et Mgr. Michal Svoboda

pro základní školy, pro střední školy
Kurz je zaměřen na analýzu morálních úsudků dle J Piageta, L. Kohlberga, H. Bulla aj. Žáci si na základě situačních metod vyzkouší uplatnění jednoltivých modelů morálních úsudků při řešení životních dilemat a dalších životních údálostí.
 
276

Selfmanagement

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se seznámí s tím, jak sobě nejlépe porozumět a ovlivňovat tak vlastní rozhodování a chování
 
277

Techniky odbourávání stresu s využitím prvků arteterapie a muzikoterapie.

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se naučí používat některé antistresové postupy a techniky a základy psychohygieny.
 
278

Výchova k volbě povolání, k profesní orientaci

Věra Kosíková

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se seznámí s tím, podle jakých kritérií se rozhodovat o své budoucnosti
 
279

Zásady zdravé výživy

Božena Jiřincová

pro základní školy, pro střední školy
Žáci se seznámí se zákonitostmi potravinového chování, dokáží se orientovat v běžném sortimentu potravin a dokáží zakomponovat zásady zdravé výživy do svého denního režimu
 


Právo[^]

280

Advokátní praktikum

Anna Outlá

pro základní školy, pro střední školy
Právní úprava, předpoklady a podmínky, chod advokátní kanceláře
 
281

Beseda s ústavním soudcem

JUDr. PhDr. Stanislav Balík

pro střední školy
Cílem je studenty informovat o činnosti Ústavního soudu ČR.
 
282

Finanční minimum I. (Platební styk, běžné bankovní a spořící produkty)

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška se zaměří na finanční produkty, které běžné používáme a platební styk .
 
283

Finanční minimum II. (Investice)

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška se zaměřuje na možnosti spoření a investování.
 
284

Finanční minimum III. (Úvěry a finanční plánování)

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška se zaměřuje na úvěrové produkty a finanční plánování.
 
285

Obviněný a poškozený v trestním řízení

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Postavení, práva a povinnosti obviněného a poškozeného
 
286

Odpovědnost dětí mladších 15 let za činy jinak trestné

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Řízení ve věcech mládeže, sankce za činy jinak trestné
 
287

Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce

Jarmila Pavlátová

pro základní školy, pro střední školy
Základní informace o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci, odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, dále způsob a rozsah náhrady škody
 
288

Podnikatelské dovednosti

Anna Outlá

pro střední školy
Teoretické a praktické dovednosti potřebné k přípravě podnikání
 
289

Počítačové pirátství z pohledu trestního práva

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Postihy a sankce za počítačové pirátství
 
290

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců dle zákoníku práce

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

pro základní školy, pro střední školy
Informace o tom, jaká práva a povinnosti mají zaměstnavatelé vůči zaměstnancům a naopak, vč. Důsledků porušení povinnosti
 
291

Právní archeologie

JUDr. Vilém Knoll, PhD.

pro střední školy
Cílem je podat studentům informace z oblasti právní archeologie.
 
292

Rodinné právo

Miloslava Wipplingerová

pro základní školy, pro střední školy
Manželství, vyživovací povinnost,osvojení, určení a popření otcovství
 
293

Stát a právo Ruska a SSSR v letech 1861-1945

JUDr.Mgr. Vendulka Valentová

pro střední školy
Cílem je podat studentům kompletní přehled z dějin státu a práva Ruska a SSSR v daném období.
 
294

Trestné činy související s omamnými a psychotropními látkami

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

pro základní školy, pro střední školy
Trestné činy související s omamnými a psychotropními látkami
 
295

Trestné činy souvsející s nedovoleným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Trestné činy související s nedovoleným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami
 
296

Trestní odpovědnost mladistvého

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Řízení a sankce ukládané za tr. činy osobám ve věku 15 - 18 let
 
297

Vybrané otázky zákazu diskriminace

Anna Outlá

pro střední školy
Přehled o antidiskriminační legislativě a předání poznatků pro posouzení aspektů rovnosti a zákon diskriminace.
 
298

Vznik, změna a zánik pracovního poměru

Jarmila Pavlátová

pro základní školy, pro střední školy
Základní informace o způsobech vzniku prac. poměru, možnosti změny pracovní smlouvy a způsoby zániku prac. poměru
 
299

Významné milníky českých a čsl. právních dějin v letech 1848-1989

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

pro střední školy
Cílem je shrnout právní vývoj na území dnešní ČR v letech 1848-1989(přednášky dle jednotlivých období).
 
300

Základní principy a průběh trestního řízení

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

pro základní školy, pro střední školy
Vysvětlení zásad, kterými se řídí trestní řízení.
 
301

Základní principy a průběh trvalého řízení

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Vysvětlení zásad, kterými se řídí trestní řízení
 
302

Základy trestní odpovědnosti

Simona Stočesová

pro základní školy, pro střední školy
Obecně o trestní odpovědnosti, zásady trestního řízení
 
303

Člověk ve světě finannčího práva

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška se zaměřuje na odvětví finančního práva a základy finančníctví.
 
304

Člověk ve světě finančního práva

Petra Jánošíková

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška se zaměřuje na odvětví finančního práva a základy finančnictví.
 


Sociologie[^]

305

Jak pracuje sociologie?

Tomáš Kobes

pro střední školy
Přednáška představí základní metodologické postupy sociologie, které budou dokumentovány na známých sociologických výzkumech.
 
306

Co je sociologie? Tři základní sociologické otázky

Tomáš Kobes

pro střední školy
Přednáška představí rozdíl mez přírodními a sociálními vědami a jaké postavení v tomto dělení má sociologie jako věda.
 
307

Jinakost a vztah k druhému. My a oni, příslušník národa a cizinec

Pavel Sitek

pro střední školy
Cílem přednášky je nabídnout studujícím jiný pohled na toho "druhého", kterým může být například cizinec. Osvětlit současné vnímání jinakosti, jeho kořeny a tedy také rasismus či xenofobii.
 
308

K čemu je sociologie dobrá?

Jan Váně

pro střední školy
Přednáška shrnuje poznatky předešlých přednášek a představení možností studia na sociologii FF ZČU
 
309

Katedra sociologie, FF ZČU v Plzni: kvalitní vzdělání a významné vědecké pracoviště

Pavel Sitek

pro střední školy
Cílem přednášky je představit studujícím, a tedy potencionálním uchazečům, nejen Katedru sociologie a její badatelské výsledky (témata i závěry), ale také celou FF jako dynamické pracoviště.
 
310

Kde se vzala sociologie?

Tomáš Kobes

pro střední školy
Přednáška představí historické souvislosti vzniku sociologie. Diskutována budou především následující témata: a) problém spravedlnosti; b) formování veřejného mínění; c) role nonkonformizmu v sociologickém myšlení
 
311

Město, izolace, skupiny a sítě?

Jan Váně

pro střední školy
Přednáška přiblíží problematiku každodenního života v "nejpřirozenějším" prostředí v němž se posluchači (studenti SŠ) dnes každodenně nacházejí - jako je město a přechod mezi sociálními skupinami
 
312

Náboženství a jak o něm uvažuje sociologie náboženství

Jan Váně

pro střední školy
Přednáška představí funkce, metody a teorie analyzující náboženství. Cílem je poskytnou obraz o nehodnotícím přístupu SN k fenoménu náboženství
 
313

Sociologie jako věda: minulost a současné výzvy

Pavel Sitek

pro střední školy
Cílem přednášky je stručně seznámit studující střední školy se sociologií jako vědou. Tak jak se ustavila, proč vznikla, jaký byl její vývoj do současných dnů a na jaké otázky nachází odpovědi v současné době
 


Strojírenství[^]

314

Aplikace MKP při vývoji nových konstrukcí

Václava Lašová

pro střední školy
Principy a přínosy virtuálního prototypování nových konstrukcí s využitím numerických výpočetních metod
 
315

Biomechanika a její aplikace v průmyslu a ve vědě a výzkumu

Linda Valdmanová

pro střední školy
Přednáška představuje obor biomechanika, popisuje její vývoj, využití a její aplikaci v průmyslu a ve vědě a výzkumu. Součástí prezentace je představení konkrétních výstupů, jako je např. deformovatelný model či svalově-kosterní model lidského těla, simulace nehod automobilů, modely protéz, aj.
 
316

Elektroizolační jevy a vysokonapěťové systémy

Pavel Trnka

pro střední školy
Měření el. parametrů izolačních struktur, diagnostické metody, ukázky vysokonapěťových jevů, teorie elektrického přeskoku a průrazu, omezování nrgativních účinků elektrických jevů
 
317

Elektromagnetismus v průmyslu

Pavel Karban

pro střední školy
Přehledová přednáška o využití elektromagnetické pole v průmyslových aplikacích. Jedná se zejména indukční ohřev, míchání tekutých kovů, chlazení reaktorů, lineární motory, termoelastické aktuátory, ?
 
318

Faktory ovlivňující chování řidiče

Tomáš Kroták

pro střední školy
Analýza faktorů ovlivňující chování řidiče významných pro návrh asistujícího jízdního systému.
 
319

Historie a současnost výrobních strojů

Václava Lašová

pro střední školy
Historie a moderní trendy ve vývoji obráběcích a tvářecích strojů
 
320

Impaktní biomechanika

Luděk Hynčík

pro střední školy
Impaktní biomechanika zkoumá účinky nárazu na lidské tělo. Prezentace představí, jak je možno aplikovat a kombinovat klasické fyzikální postupy s experimentálními studiemi a podpořit tak vývoj modelů člověka uplatnitených v průmyslu např. v oblasti bezpečnosti v dopravním prostředku.
 
321

Keramické materiály tehdy a dnes

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Stručný přehled záklaních surovin pro přípravu keramických hmot. Technologie přípravy, vlastnosti a rozdělení keramických výrobků. Vývoj a moderní trendy v keramickém průmyslu
 
322

Kolejová vozidla v proudu času

Petr Heller

pro střední školy
Historie a vývojové trendy v kolejové dopravě - doc. Heller
 
323

Logistika a doprava

Michal Šimon

pro střední školy
Logistika zažila v předchozích několika desítkách let obrovský rozvoj a stala se jednou z nejdůležitějších strategických oblastí podniků. Jen fakt, že např. sedačka do automobilu je složena ze součástek ze sedmi různéch zemí a najezdí tisíce kilometrů hovoří o svém.
 
324

Modely člověka a virtuální testování

Luděk Hynčík

pro střední školy
Vývoj výrobku a jeho optimalizace virtuální cestou pomocí počítače výrazně šetří čas a výrobní náklady. Prezentace představí různé přístupy k modelování člověka a využirí jednotlivých modelů v praxi.
 
325

Moderní metody řízení výroby

Michal Šimon

pro střední školy
Každá výroba a každý podnik toho chtějí vyrobit co nejvíce, a proto se snaží vše dělat co nejléte, co nejefektivněji. K tomuto účelu vznikla v průběhu let řada metod, které nás mají vést k tomu abychom našli plýtvání a dělali jsme všechny věci co nejlépe. V této přednášce se seznámíme s některými z nich.
 
326

Nekonvenční materiály ve stavbě strojů

Václava Lašová

pro střední školy
Doba železná končí - nástup alternativních materiálů do strojních konstrukcí
 
327

Nové metody konstruování

Václava Lašová

pro základní školy, pro střední školy
Konstruktér a jeho role v době počítačů, možnosti a přínosy CAD systémů
 
328

Polymerní materiály

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Základní vlastnosti polymerních materiálů, rozdělení, mechanické a fyzikální vlastnosti. Příklady použití, recyklace a dopad na přírodní prostředí.
 
329

Polymerní membrány [EN]

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Popis, příprava a charakterizace polymerních membrán. Mechanické a fyzikální vlastnosti, možnosti využití.
 
330

Reologie

Tomáš Kovářík

pro střední školy
Popis a charakterizace reologických vlastností vybraných materiálů. Vysvětlení základních pojmů a definic. Způsoby měření a oblast využití.
 
331

Správně nosit a zvedat - ergonomie v životě každého z nás

Michal Šimon

pro základní školy, pro střední školy
Všichni nosíme věci z jednoho místa na druhé. Nosíme je v batohu v tašce na ramenu, v ruce nebo i jinak. Zvedáme je, pokládámel, někdy u toho sedíme, jindy stojíme. Ale jak se to dělá správně, aby nás potom nic nebolelo?
 
332

Řízení výroby jako počítačová hra

Petr Hořejší

pro základní školy, pro střední školy
Výroba znamená, že se někde něco obrábí, mění to tvar a své vlastnosti. Když se to nepovede, může se něco ulomit, rozbít zničit, nebo bychom si mohli přitom i ublížit. Už jste se někdy řiznuli nožem nebo strouhli na struhátku? A co kdybychom si výrobu udělali v počítači a vše si nejdříve vyzkoušeli jenom jako a pak to teprve dělali doopravdy.
 


Výtvarná kultura[^]

333

Co všechno je grafika

Ditta Jiříčková

pro střední školy
Grafika, grafický design, vizuální komunikace, podoby její výuky.
 
334

Design informací

Ditta Jiříčková

pro střední školy
Design informací, Ladislav Sutnar, grafický design, Keep It Stupid Simple, výuka.
 
335

Design obuvi dnes

Helena Krbcová

pro střední školy
Návrhářství obuvi - řemeslo či umění, naše cesta: tradice x nové trendy.
 
336

Digitální média a fotografie*

Vojtěch Aubrecht

pro střední školy
Fotografie ve věku digitálních médií, výuka digitální fotografie.
 
337

Fashion design dnes

Helena Krbcová

pro střední školy
Navrhování oděvů, bot, módních doplňků dnes.
 
338

Jak rozumět obrazům

Martina Komzáková

pro základní školy, pro střední školy
Interaktivní přednáška o možnostech interpretace vizuálního uměleckého díla (estetický a artefiletický přístup)
 
339

Kde končí ilustrace a začíná komiks?

Barbara Šalamounová

pro střední školy
Narativní obraz, ilustrace, ilustrace pro děti, komiks, storyboard, animovaný film.
 
340

Když obrazy léčí

Martina Komzáková

pro základní školy, pro střední školy
Interaktivní přednáška o arteterapii a artefiletice s bohatým vizuálním doprovodem
 
341

Komentované prohlídky v Galerii Ladislava Sutnara**

Irena Ellis

pro základní školy, pro střední školy
Edukační program pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, interaktivní seznámení s výstavou, pracovní listy. ** Téma jednotlivých prohlídek by bylo určené výstavním plánem GLS (http://147.228.4.57/ugalerie.php)
 
342

Landart nebo design krajiny?

Benedikt Tolar, Jiří Beránek

pro střední školy
Socha? - Land-Art? - Design krajiny, prezentace projektů za hranicí oborů.
 
343

Nová a stará média

Mikoláš Axmann

pro střední školy
Tiskárna laserová, hlubotisk, ofset v součastnosti, litografie a kamenotisk, kresba, malba, fotografie, video, serigrafie - co to vše má společné.
 
344

Patří knižní vazba na VŠ?

Petra Soukupová

pro střední školy
Knižní vazba - umění či řemeslo, nové cesty ke knize, autorská tvorba.
 
345

Produktový design

Zdeněk Veverka

pro střední školy
Co všechno se skrývá za těmito dvěma slovy aneb od mobilního telefonu po design zaoceánských lodí.
 
346

Rozumíme si s obrazy kolem nás?

Vladimíra Zikmundová

pro základní školy
Žáci se prostřednictvím tvůrčích aktivit seznámí s tématy souvisejícími s vizuální gramotností. Důraz bude kladen zejména na úlohu nových médií při konstrukci obrazu a pojem pravdivosti obrazu.
 
347

Rozumíme si s obrazy kolem nás?

Vladimíra Zikmundová

pro střední školy
Studenti se prostřednictvím tvůrčích aktivit seznámí s tématy souvisejícími s vizuální gramotností. Důraz bude kladen zejména na úlohu nových médií při konstrukci obrazu a pojem pravdivosti obrazu.
 
348

Současná animovaná tvorba a osobnost Jiřího Barty

Milan Svatoš

pro střední školy
Prezentace fragmentů z filmového díla Jiřího Barty s přednáškou a komentářem.
 
349

Techniky Stop Motion animace - Loutkový film film

Mgr. Milan Svatoš

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška o SM technice s projekcí vybraných filmů a ukázkou realizačních postupů
 
350

Techniky Stop Motion animace - Ploškový film

Mgr. Milan Svatoš

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška o SM technice s projekcí vybraných filmů a ukázkou realizačních postupů
 
351

Techniky Stop Motion animace - Poloplastický film

Mgr. Milan Svatoš

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška o SM technice s projekcí vybraných filmů a ukázkou realizačních postupů
 
352

Techniky Stop Motion animace - Realizace filmových projektů

Mgr. Milan Svatoš

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška o realizaci animovaných projektů SM technikou s projekcí vybraných filmů a ukázkou realizačních postupů.
 
353

Výtvarné umění od 2. pol. XX. stol. až po současnost.

Stanislav Poláček

pro základní školy, pro střední školy
Cyklus přednášek mapujících významné momenty v dějinách výtvarného umění od 2. pol. XX. stol. až po současnost. Přednášky jsou vedeny populární formou a účastník získá přehled o kořenech a dějinných souvislostech současného umění.
 
354

Výuka architektury na školách (letní semestr)

Petr Klíma, Zuzana Zbořilová

pro základní školy, pro střední školy
Současná světová architektura, zkušenosti s výukou architektury na školách.
 


Zdravotnictví[^]

355

Antikoncepce pro teenegery

Jana Horová

pro základní školy, pro střední školy
Vysvětlení a seznámení se základními antikoncepčními metodami a prostředky, které jsou vhodné pro začátek sexuálního života. Využití interaktivních forem sdělení.
 
356

DRŽENÍ TĚLA - faktor ovlivňující sportovní výkonnost

Lukáš Ryba

pro střední školy
Přednáška seznamuje posluchače se způsoby držení těla a možnostmi vlivu vybraných patologií na sportovní výkonnost, představuje vyšetřovací metody a možnosti ovlivnění držení těla tak, aby docházelo k zlepšení sportovní výkonnosti.
 
357

Doprava osob s handicapem

Petr Šika

pro střední školy
Atraktivní přehled způsobů individuální a hromadné dopravy osob s handicapem. Komentované příklady speciálních dopravních staveb a dopravních prostředků.
 
358

Efektivní učení

Lucie Kašová

pro základní školy, pro střední školy
Uchazeči budou seznámeni s metodami a styly učení a zásadami efektivního učení.
 
359

Faktory ovlivňující chování řidiče

Tomáš Kroták

pro střední školy
Analýza faktorů ovlivňující chování řidiče významných pro návrh asistujícího jízdního systému.
 
360

Fantastický svět z vozíku

Petr Šika

pro střední školy
Velmi populární přednáška s nadhledem ilustruje dnešní svět osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
361

Hodinářův podivuhodný vozík

Petr Šika

pro střední školy
Velice atraktivní přednáška o vývoji ortopedického vozíku, jeho dnešních překvapujících možnostech a ještě zajímavější budoucnosti
 
362

Jak komunikovat s handicapovanými spoluobčany

Lucie Kašová

pro střední školy
V přednášce budou uchazeči seznámeni se základy komunikačních dovedností u spoluobčanů, kteří mají poruchy zraku, sluchu a pohybu.
 
363

Kompenzační pomůcky pro ZP.

Ilona Zahradnická

pro střední školy
Seznámení s kompenzačními pomůcky pro zdravotně postižené. Simulace jednotlivých typů postižení.
 
364

Léčba pomocí zvířat.

Marta Trázníková

pro střední školy
Seznámení s hipoterapií, canisterapií a jejich účinky.
 
365

Naši zákazníci s omezenou schopností pohybu a orientace

Petr Šika

pro střední školy
Praktické postupy a speciální požadavky na péči o zákazníky s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
366

Neodkladná resuscitace pro žáky středních a základních škol

Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová

pro základní školy, pro střední školy
Proškolení žáků ZŠ a SŠ Plzeňského kraje v neodkladné resuscitaci podle nejnovějších poznatků (Guidelines 2010). Získané znalosti a dovednosti poskytnou účastníkům možnost, v případě ohrožení života adekvátně reagovat a odborně zasáhnout. Školení se bude skládat z teoretické části (45 minut) a praktického nácviku neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech (90 minut). Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ a SŠ žijící na území Plzeňského kraje. Školení povede kvalifikovaný lektor se specializačním vzděláním v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a s pedagogickou zkušeností. Předpokládaná účast je maximálně 15 osob na jedno školení. Název přednášky: ?Kardiopulmonální resuscitace? ? Kardiopulmonální resuscitace dospělých ? Kardiopulmonální resuscitace dětí ? Použití automatického externího defibrilátoru Délka přednášky - 45 minut ? Praktická aplikace: ?Nácvik kardiopulmonální resuscitace? ? Nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých ? Nácvik kardiopulmonální resuscitace dětí ? Nácvik použití automatického externího defibrilátoru ? Délka nácviku - 90 minut
 
367

Povídání o těžkostech dospívání

Lucie Kašová

pro základní školy, pro střední školy
Interaktivní sdělení, které je určené pro dívky ve věku 11 - 12 let. Povídání o menarche (historie, přechodové rituály, současné problémy) se zaměřením na prevenci reprodukčního zdraví.
 
368

První pomoc při úrazech

Lucie Kašová

pro základní školy, pro střední školy
Posluchači se seznámí s nejčastějšími typy úrazů, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Naučí se je rozpoznat a ošetřit, ať již provizorně nebo s pomůckami. Přizpůsobeno dle věku posluchačů.
 
369

Radiační ochrana

Andrea Svobodová

pro střední školy
Ochrana před ionizujícím zářením, legislativní rámec, principy a cíle radiační ochrany, stochastické a deterministické účinky záření
 
370

Radiologie

Andrea Svobodová

pro střední školy
Historie oboru, objev X paprsků, moderní vyšetřovací metody v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii
 
371

SEBEUVĚDOMĚNÍ - aneb vnímání vlastního těla = přímá cesta k úspěchu

Lukáš Ryba

pro střední školy
Přednáška seznamuje s významem uvědomnění si vlastního tělesného schématu, metodami vyšetření a rozvoje těchto kognitivních schopností pro excelenci ve sportovním odvětví.
 
372

SVALY Kvalita x kvantita aneb jak neztratit posilováním sílu

Lukáš Ryba

pro střední školy
Přednáška seznamuje posluchače s fyziologickými a pafyziologickými ději, které se odehrávají během svalové kontrakce (pohybu), představuje metody a možnosti relaxace přetížených svalových jednotek stejně jako možnosti posilování v rámci svalových souher.
 
373

Sexuálně přenosné nemoci

Jana Horová

pro střední školy
Vysvětlení základních pojmů dané problematiky a seznámení s možnostmi nákazy, zaměření se na prevenci a zodpovědnost. Prezentace pozitivních i negativních informací.
 
374

Sport zdravotně postižených

Petr Šika

pro střední školy
Aktuální přehled sportovních odvětví zdravotně postižených, historické zajímavosti a osobní postřehy z paralympijského Londýna.
 
375

Zajímavé stavby bez bariér

Petr Šika

pro střední školy
Úvod do projektování staveb přístupných osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Komentované ilustrační ukázky konkrétních vhodných i nevhodných realizací z domova a ze světa.
 
376

Znevýhodnění lidé mezi námi

Petr Šika

pro střední školy
Praktické rady jak se chovat k jednotlivým kategoriím znevýhodněných osob. Komentované ukázky a modelové situace.
 
377

Základy kardiopulmonální resuscitace

Lucie Kašová

pro základní školy, pro střední školy
Posluchači se seznámí s nejčastějšími příčinami zástavy dýchání a krevního oběhu a naučí se rozpoznat zástavu dýchání a krevního oběhu. Naučí se a prakticky procvičí základní kardiopulmonární resuscitaci. Důraz bude kladen i na schopnost aktivizace integrovaného záchranného systému. Přizpůsobeno dle věku posluchačů.