Nabídka spolupráce pro Základní a Střední školy

V rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje (dále jen SPPVaV) připravila Západočeská univerzita v Plzni nabídku spolupráce pro Základní a Střední školy. Jedná se o pořádání přednášek a vedení seminárních či maturitních prací, vedení SOČ prací a nabídku projektových dnů. V rámci projektu jsou dále realizovány zájmové odpolední kroužky. V nabídce jednotlivých aktivit je k dispozici pestrá škála témat procházejících napříč různými obory pod vedením vysokoškolských pedagogů s vysokou odborností. Vybírat je možné dle oborů a určení pro ZŠ respektive SŠ v jednotlivých záložkách:

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

V rámci projektu jsou realizovány i dny pro pedagogy, nabídka je uvedena v samostatné záložce.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz