Nabídka brigád

Výzkumné centrum nových technologií ZČU (NTC)
Ekonomická fakulta ZČU
Pedagogická fakulta ZČU

Bližší podrobnosti k jednotlivým brigádám obsahuje PDF dokument, který zobrazíte/stáhnete kliknutím na název tématu brigády.

Pro zájemce brigádu je přihláška ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na kontakt u brigády.


Výzkumné centrum nových technologií ZČU (NTC)

Zpět začátek stránky...

Téma

Zpracování dat z 3D počítačové mikrotomografie

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Rozsah 100 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Výzkum termodielektrického jevu

Brigáda plně obsazena

Garant PhDr. Martin Tomáš, Ph.D.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Analýza impedančního spektra elektrochemického článku

Brigáda plně obsazena

Garant PhDr. Martin Tomáš, Ph.D.
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj speciálních částicových kompozitů

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Laserové vrtání

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Martin Kučera
Rozsah 100 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Měření optických vlastností

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Petra Vacíková
Rozsah 100 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Optické spektroskopie

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Marie Netrvalová, Ph.D.
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Analýza tenkých vrstev na bázi ZnO

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Petr Novák, Ph.D.
Rozsah 80 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Studium struktury materiálu rentgenovou difrakcí

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Jan Říha, Ph.D.
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vlastnosti laserově přetavovaných povlaků NiCrBSi

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Jarmila Savková
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj vrstev na bázi křemíku pro fotoniku a fotovoltaiku

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Pavel Calta, Ph.D.
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj virtuálního modelu člověka

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Linda Valdmanová
Rozsah 90 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj elektronických systémů

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. David Tolar
Rozsah 100 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj software

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. David Tolar
Rozsah 100 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj počítačového svalově-kosterního modelu člověka 1

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Linda Valdmanová
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Vývoj počítačového svalově-kosterního modelu člověka 2

Brigáda plně obsazena

Garant Ing. Linda Valdmanová
Rozsah 60 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 


Ekonomická fakulta ZČU

Zpět začátek stránky...

Téma

Tvorba přehledné databáze dostupných zdrojů zabývajícíse tématikou regionální geografie světa

Brigáda plně obsazena

Garant Jiří Preis
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Tvorba databáze průmyslových podniků v Plzni

Brigáda plně obsazena

Garant Mgr. Magdalena ROUSOVÁ M.A., Ph.D.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Evaluace experimentálních designů a dat

Brigáda plně obsazena

Garant JUDr. Ing. David MARTINČÍK
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Sběr a následné třídění materiálů pro účely výuky regionální geografie

Brigáda plně obsazena

Garant Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 


Pedagogická fakulta ZČU

Zpět začátek stránky...

Téma

Experimenty s holografickou soupravou 1

Brigáda plně obsazena

Garant RNDr. Jitka Prokšová PhD.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Experimenty s holografickou soupravou 2

Brigáda plně obsazena

Garant RNDr. Jitka Prokšová PhD.
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Nové konstrukční řešení závěsného systémuručního nářadí 1

Garant Jan Krotký
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Nové konstrukční řešení závěsného systémuručního nářadí 2

Garant Jan Krotký
Rozsah 40 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola
 
Téma

Sumarizace odborných termínů

Brigáda plně obsazena

Garant Mgr. Pavla Soukupová Ph.D.
Rozsah 48 hodin
Kontaktní osoba PhDr. Lenka Prusíková; lprusiko@kmt.zcu.cz
Cílová skupina Střední škola