Aktuality

Podpora popularizačních aktivit byla z projektu SPPVaV - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014) ukončena k 30.6.2014.

Nový webový portál věnovaný popularizaci vědy je dostupný na www.bavsevedou.cz.

Navštivte také Facebook - Bav se vědou.

Ve videogalerie bylo zveřejněno motivační video na téma Popularizace vědy ZČU.

Představuje ukázky aktivit pro zájemce o výzkum a vývoj realizované v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014).

Západočeská univerzita zve pedagogy základních a středních škol na workshop na téma holografie. Přednášet bude Ing. Petr Lobaz (Fakulta aplikovaných věd).

Workshop se koná 25.6. v budově fakulty aplikovaných věd. Další informace v pozvánce.

Přihlášení do 20.6.2014 na adresa kielbus@kmt.zcu.cz.

28/05
2014

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, Krajská komise FO KÚ Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň, Vás zvou na Den s fyzikou, který se uskuteční v úterý 10. června 2014 v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56.

Akce se koná pod záštitou rektorky Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D. a náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka.

Bližší informace na plakátu.

Katedra průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní zve na přednášku PhDr. Mariana Jelínka na téma Tři pilíře úspěšného manažera.

Marian Jelínek je autorem 7 knih z oblasti motivace a osobního rozvoje, realizuje mnoho přednášek a koučování reflektující novou filozofii a přístup k osobnímu rozvoji a managementu.

Podrobnosti o akci zde.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky.

Účastníci workshopu, který se koná 29. dubna 2014 na  ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice  v rámci Dne vědy a techniky od 15:00 – 16:00 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu.

Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 25.4. 2014 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, pro žáky ZŠ a ZUŠ Vltava, Bezdrevská 3 v Českých Budějovicích a další zájemce o vědu interaktivní výstavu Den vědy a techniky.

Den vědy a techniky proběhne v prostorách ZŠ Bezdrevská 3, v Českých Budějovicích dne  29.04.2014  od 11:00 - 17:00.

V dopoledním čase od 11:00 do 14:00 hodin si budou moci žáci ZŠ Vltava hravou formou vyzkoušet  řadu exponátů z vybraných součástí Západočeské univerzity v Plzni. V odpoledních hodinách jsou zváni i další zájemci ze ZŠ, SŠ, SVČ, ale i ostatní veřejnost studenti, rodiče a děti.

Expozice, na které se můžete těšit najdete v pozvánce.

Výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) se představí veřejnosti na další z výstav pořádaných v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU. V loňském roce jí předcházely výstavy center CENTEM a RICE. Expozice NTIS si klade za cíl hravou a interaktivní formou představit práci výzkumného centra Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Návštěvníci si vyzkouší například počítačové zařízení, které dokáže snímat pohyb všech prstů rukou s přesností na setiny milimetru, tzv. Leap Motion. K vidění bude i inverzní kyvadlo, demonstrující jeden z hlavních principů užívaných v kybernetice, tepelný štít a další exponáty.

Vernisáž výstavy se uskuteční 15. dubna v 10 hodin. V nově zrekonstruované Techmanii ji můžete navštívit až do 15. srpna.

Více informací zde

01/04
2014

Na začátek dubna připravila Fakulta umění a designu dvě přednášky z oboru animace a fotografie.

Ateliér Animované a interaktivní tvorby zve zájemce o animaci na přednášku chorvatského režiséra, výtvarníka a animátora Borivoje Dovnikoviče na téma Borivoj Dovnikovič a Zagrebská škola animace.

Chorvatský režisér, výtvarník a animátor Borivoj Dovnikovič, patří k zakladatelům tzv. „zagrebské školy“ (1951), která se v druhé polovině 20. století stala významnou kapitolou z dějin světové animované tvorby. Autor se ve své přednášce zaměří na historii tohoto fenoménu a v této souvislosti představí i svoji tvorbu od prvních začátků až do současnosti. Bližší informace zde.

Ateliér Užité fotografie zve na další přednášku z cyklu přednášek předních českých fotografů. Přednášet bude Ondřej Přibyl na téma DAGUERROTYPIE DNES. Pro více informací pokračujte zde.

Obě akce jsou Akce podpořeny z projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014 - SPPVaV - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.

Katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU a Jednota českých matematiků a fyziků zvou na 3. ročník semináře „Brána matematikou otevřená“.

Seminář je určen pro učitele středních a vysokých škol a kromě přednášek odborníků ze ZČU nabídne i zajímavé workshopy, dílny a dikuze. Témata přednášek i workshopů budou zaměřené na využití matematiky ve světě kolem nás.

Seminář proběhne od 10. do 11. dubna v hotelu Hazuka v Plzni. Zájemci se můžou registrovat do 25. března na webových stránkách semináře.

Bližší informace můžete najít na webu věnovaném semináři mmm.zcu.cz/seminar2014 a na plakátu k akci.

Workshopy pro pedagogické pracovníky SŠ a lektory kroužků organizací volného času v Jihočeském kraji - Strakonice

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 16. dubna 2014 na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 od 14:00–16:00 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Workshop představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku na téma „Drobnosti ve sluneční soustavě“. Lektor motivační části ukázky je PhDr. Ota Kehár, který působí na katedře fyziky a matematiky, FPE ZČU Plzeň.

Druhá ukázka bude zaměřena téma „Škola Zdravé chůze“. Praktickou ukázku povedou Mgr. Šárky Staškové a Mgr Lukáše Ryby z Fakulty zdravotních studií ZČU. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 3. 4. 2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Workshopy pro pedagogické pracovníky ZŠ a lektory volnočasových organizací v okrese Plzeň- jih

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky . Účastníci workshopu, který se koná 26. března 2014 na  ZŠ a Kasejovice od 14:00 –16:00 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

Na ZŠ Kasejovice proběhnou dvě motivační ukázky. Přírodovědně  zaměřená motivační ukázka v rámci pořádaného workshopu bude  na téma „Škola Zdravé chůze“ pod vedením Mgr. Šárky Staškové a Mgr Lukáše Ryby  z Fakulty zdravotních studií ZČU. Technicky zaměřenou motivační ukázku „Ukázky a trendy využívání multimediálních technologií ve výuce“ povede Mgr. Jan Krotký  z Fakulty pedagogické ZČU. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 19. 3. 2014 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Fakulta umění a designu ZČU zve na workshop pro žáky ZŠ a SŠ (11 - 15 let) o digitální fotografii.

Kurz se bude konat v budově fakulty umění a designu v termínu od 22. do 23. března 2014, 9.00 - 15.00, pod vedením lektorky MgA. Ing. arch. Zuzany Zbořilové. Mezní termín pro přihlášení je 17. března.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Mottlová, jmott@fud.zcu.cz

Další informace: plakát

V těchto dnech od 3. do 7. března 2014 probíhá sportovně-věděcký příměstský tábor "Jarní prázdniny 2014", pořádaný Katedrou tělovýchovy a sportu Západočeské univerzity.

Program tábora, pod vedením zkušených instruktorů, se odehrává od 7,30 do 16,30 hod. v areálu ZČU na Borech (děti je možné přivézt mezi 7,30 – 8,00 hod.).

Pro bližší informace nahlédněte do plakátu.

27/02
2014

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Techmania Science Center si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci SCICOM 2014.

Konference se uskuteční ve dnech 1. – 3. 4. 2014 v nových prostorách plzeňské Techmanie. Program konference je zaměřen na otázky popularizace vědy a výzkumu a budoucí vývoj VaV v České republice. Konference je určena pro odbornou veřejnost, vědecko-výzkumné pracovníky, studenty doktorského studijního programu, pracovníky v médiích i všechny další zájemce o uvedenou problematiku.

Zájemce prosíme o registraci na stránkách www.scicom.cz nejpozději do 15. 3. 2014.

Další informace: plakát

18/02
2014

2. letní škola HOMO ECONOMICUS - tentokrát o jarních prázdninách!

V době od 3. 3. do 7. 3. 2014 se otevřou brány Fakulty ekonomické ZČU, která pro vás přichystá pět nabitých dní plných zajímavých poznatků z oblasti ekonomie.

Akce je určena Vám všem, kteří navštěvujete ZŠ a SŠ a jste ve věku 7 – 19 let.

V rámci tohoto týdne si účastníci vyzkouší, jaké to je studovat na vysoké škole. Poznají, že ekonomický svět není tvořen pouze čísly a grafy. Dozví se, co znamenají mimo jiné pojmy: náklady ošoupaných podrážek, bídní psi, AIDA. Zjistí, že věda může být i zábava. Bližší program je uveden zde.

Na závěr účastníci obdrží certifikát o úspěšném absolvování HOMO ECONOMICUS 2014, který jim bude předán na slavnostní promoci.

Záštitu nad pořádáním akce převzal proděkan pro výzkum a vývoj Fakulty ekonomické doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Pro bližší informace navštivte webové stránky akce.

Zveme zájemce o popularizaci vědy ZČU na workshop MOST ZE SVĚTA VĚDY.

Workshop bude zaměřený zejména na popularizaci vědy žákům základních a středních škol. Vyzkoušíte si na vlastní kůži celou škálu technik vycházejících z konstruktivistické a zážitkové pedagogiky či dramatické výchovy, tedy konceptů, které staví na aktivním učení a maximálním zapojení žáků do procesu učení. Společně vstoupíme do příběhu s tématikou vesmíru a věčné lidské touhy pro jeho objevování.

Svou účast potvrďte nejpozději do 5.3.2014.

Pro přihlášení a další informace o akci kontaktujte: Mgr. Barboru Šťastnou, stastna@rra-pk.cz, 725 409 762

Fakulta umění a designu ZČU v Plzni připravila pro žáky středních škol workshop zabývající se tvorbou autorských šperků pod lektorským vedením Miroslavy Veselé z ateliéru Design kovu a šperku.

Kurz se koná v sobotu 8. března od 9:00 budově Fakulty umění a designu a pro účast je nutné se přihlásit.

Přihlášku je možné si stáhnout zde. Pro bližší informace viz plakát.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 18. února 2014 v budově „C“ areálu Krajského úřadu v Karlových Varech od 9:00 – 11:00 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech ZČU.  Workshop představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku na téma „Mars očima astronoma“.

Lektor motivační části ukázky PhDr. Ota Kehár působí na katedře fyziky a matematiky, FPE ZČU Plzeň. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu.

Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům SŠ a ZŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 13.2. 2014 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Vzhledem k velkému zájmu pedagogů proběhne další seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ zaměřený na změny v NOZ v oblasti smluvního práva v pátek 14. 2. 2014 na SOUE, Vejprnická 56, Plzeň od 9:00-12:00. Lektorkou bude JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A. proděkanka pro strategii a rozvoj fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na seminář je nutné se přihlásit do 3.2.2014 na e-mailové adrese: rojikova@rra-pk.cz

Další 2 semináře zaměřené na změny v NOZ připravené přímo na míru pro potřeby pedagogů ZŠ proběhnou 27.2.2014. Místo realizace bude upřesněno podle počtu účastníků. První seminář bude zaměřen na změny související s rodinným právem a druhý na změny týkající se smluvního práva. Oba semináře připraví a bude lektorovat JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A. proděkanka pro strategii a rozvoj fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na semináře je nutné se přihlásit do 13.2.2014 na e-mailové adrese: rojikova@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se konal 28.ledna 2014  od 8:00-9:00 na SOUE, Vejprnická 56, Plzeň,  získali jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Informace o realizaci aktivit  pro žáky a pedagogy ZŠ, SŠ získáte na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Během ledna proběhla řada dalších workshopů a projektových dnů pro pedagogy z různých oborů. Kurz „Zdravá záda“ pod vedením lektorů Mgr. Moniky Valešové, Mgr. Šárky Stašková, Mgr. Petry Pokové, Mgr. Rity Firýtové, Mgr. Lukáše Ryby z fakulty zdravotnických studií na ZČU proběhl 18. ledna na  katedře fyzioterapie a ergoterapie, Náměstí Odboje 18, Plzeň. Dále koncem ledna proběhl kurz  „Knižní vazba pro začátečníky“ pod vedením MgA., Mgr. Petry Soukupové na Fakultě umění a designu ZČU nebo na ZŠ Blatnice workshop pro pedagogy s názvem „Kázeň ve třídě“ pod vedením Mgr. Michala Dubce, z katedry pedagogiky FPE na ZČU.

Na konec ledna a únor jsou již připravené další workshopy a semináře. První z nich se koná 31.1.2014 od 10:00 do 11:30 a v rámci motivační části představí ukázkovou přednášku na téma „Pokusy na vlastní oči“. Lektor motivační části ukázky PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc působí na katedře chemie FPE ZČU Plzeň.

Pro bližší informace klikněte na titulek aktuality.

Fakulty Západočeské univerzity v Plzni otevírají své dveře zájemcům o studium a budoucím studentům. Dny otevřených dveří probíhají v měsíci lednu, během kterého bude možné navštívit prostory jednotlivých fakult, kateder, podívat se do laboratoří, zúčastnit se přednášek a zakusit kouzlo univerzity na „vlastní kůži“. Uchazeči se na DOD dozví potřebné informace o přijímacím řízení i studiu, možnostech vycestování nebo uplatnění daného oboru.

Bližší informace včetně termínů DOD dalších fakult najdete zde.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 18. prosince 2013 na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice od 14:00 – 16:00 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Workshop představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku na téma „Mars očima astronoma a astronomický kvíz“.

Lektor motivační části ukázky PhDr. Ota Kehár působí na katedře fyziky a matematiky, FPE ZČU Plzeň. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 13.12. 2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky . Účastníci workshopu, který se koná 18. prosince 2013 na  Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické, České Budějovice od 13:00 – 14:30 hodin, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

Workshop, který se koná 18.12.2013 od 13:00 do 14:30 představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku na téma „Virtuální realita a její využiti v průmyslu (se zaměřením na automotive)".

Lektor motivační části ukázky Ing. Petr Hořejší Ph.D. z katedry průmyslového inženýrství a managementu, FST ZČU. Působí na katedře pedagogiky, FPE ZČU Plzeň. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu.

Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit do 13.12.2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Fakulta zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni připravuje na začátek roku tři projektové dny, které jsou určené pro pedagogy středních škol, základních škol a volnočasových center pro mládež.

18. 1. 2014 se bude konat Projektový den Zdravá záda, který se zaměřuje na oblast bolestí zad, zdravého růstu a kvality provedení běžných denních aktivit a to z pohledu moderní vědy, fyzioterapie a ergonomie.

V sobotu, 22. 2. 2014, se koná Projektový den Zdravá chůze, soustředící se na oblast chůze (nejpřirozenějšího pohybového návyku) z pohledu moderní vědy, fyzioterapie a dalších přístupů ovlivňujících kvalitu chůze.

Projektový den Nordic walking – zdravá pohybová aktivita, konající se 22. 3. 2014, se zaměřuje na oblast chůze a severské chůze v kontextu významu zdravého životního stylu.

Pro více informací pokračujte zde.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 4. prosince 2013 na  SŠ SOŠ Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Workshop, který se koná 4.12.2013 od 14:00 do 15:30 představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku na téma „Aktuální trendy v předškolní a mimoškolní pedagogice“. Lektorka motivační části ukázky Mgr. Pavla Sovová Ph.D. působí na katedře pedagogiky, FPE ZČU Plzeň. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit do 25.11. 2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 20. listopadu 2013 od 9:00 - 10:30 v prostorách  Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Informace o realizaci workshopů pro pedagogy ZŠ, SŠ získáte na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Máte rádi knihy? Zkusili jste si už vyrobit vlastní skicář, fotoalbum, leporelo, převázat knihu do kůže? Ve školním roce 2013/2014 budeme realizovat workshopy zaměřené na knižní vazbu v různých podobách. Vyzkoušíte si různé druhy vazeb a tvorby papíru. Nabyté zkušenosti můžete využít při práci s dětmi, ve výtvarných a tvořivých činnostech nebo pro vlastní inspiraci a potěšení.

Kurzy jsou určeny zejména pedagogům ZŠ, SŠ a středisek volného času. Probíhat budou v prostorech Fakulty umění a designu; Ateliér knižní vazby, Univerzitní 28, Plzeň.

Lektorské vedení: MgA., Mgr. Petra Soukupová
Termíny kurzů: 30.11. - 1.12.; 14.12. - 15.12.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná .11. 2013 v prostorech SŠ INFIS, Klatovská 200G, Plzeň., získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

Workshop, který se koná 4.11.2013 od 14:00 do 15:30 představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku Mgr. Daniela Křížka, Ph.D. na téma „Islám muslimové“. Lektor motivační části ukázky  působí na Filozofické fakultěZápadočeské univerzity v Plzni kde v současné době působ jako vyučující na Katedře blízkovýchodních studií. Specializuje se na současnou islámskou mystiku a islám obecně, na středověké islámské Španělsko a architekturu islámské kulturní sféry. Získal titul Ph.D. v oboru Etnologie za výzkum současného islámského mystického řádu naqšbandíja haqqáníja.

Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 25.10. 2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, dva workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci obou workshopů, které se konají 23. října 2013 na Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426, Stříbro  získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

První workshop, který se koná 23.10.2013 od 14:00 do 15:30 představí v rámci přírodovědné motivační části workshopu zaměřeného na ekologii a biologii lektor z centra biologie, geověd a envigogiky ZČU Mgr. Jiří Kout, Ph.D. ukázku  z přednášky „Houby pod mikroskopem“.  V rámci druhého přírodovědného workshopu s názvem „Škola Zdravé chůze“ konaného dne 23.10.2013 od 14:30 do 16:00 představí lektoři z Fakulty zdravotních studí ZČU Mgr. Šárka Stašková a Mgr Lukáš Ryba. Ukážeme si, jak vypadají výsledky z přístrojového vyšetření podocam, vyzkoušíme si stimulaci plosky nohy, dozvíte se o fyziologii a kineziologii nohou  a projdeme se!

Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 16.10 .2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, dva workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci obou workshopů, které se konají 22. října 2013 na Církevní střední odborné škole Spálené Poříčí, Zámecká 1, Spálené Poříčí, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

První workshop, který se koná 22.10.2013 od 13:30 do 15:00, představí v rámci přírodovědné motivační části workshopu lektor z katedry geografie FEK ZČU v Plzni RNDr. Jan Kopp, Ph.D. ukázku  z přednášky „Vývoj klimatu a přírodní rizika“.  V rámci druhého humanitně zaměřeného workshopu s názvem „Principy práce s tělesně postiženými a postiženými DMO“ konaného dne 22.10.2013 od 14:00 do 15:30 představí lektor katedry pedagogiky FPE ZČU v Plzni PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 16.10 . 2013 na e-mailové adrese:  stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se koná 15. října 2013 na SŠ Kralovice  náměstí Osvobození 32, Kralovice, získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech.

Workshop, který se koná 15.10.2013 od 14:00 do 15:30 představí v rámci motivační části ukázkovou přednášku Ing. Petra Šika na téma „Svět bez bariér“. Lektor motivační části ukázky působí na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a na zahraničních univerzitách a věnuje se výzkumu přístupného prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, problematice bezbariérovosti a kompenzačních pomůcek a je autorem publikace Historický vývoj ortopedického vozíku.

Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit do 13.10. 2013 na e-mailové adrese: stastna@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky. Účastníci workshopu, který se konal 3. října 2013 na VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň, získali jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Workshop se konal 3.10.2013 od 15:00 do 16:30 a v rámci motivační části workshopu zaměřeného na představení aktivit „Laboratoře Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni “ přednášl Doc. Ing.  ZbyněkMartínek, CSc.  z katedry elektroenergetiky a ekologie FEL Západočeské univerzity v Plzni.

Druhý týden v září si věda a technika na šest dní podmanily Plzeň. Během letošního osmého ročníku popularizační akce, kterou pořádá Západočeská univerzita v Plzni, jste si mohli prohlédnout dohromady 55 expozic a ještě několik dalších bonusů.

Šest dní, které otřásly Plzní. Jinak se letošní dění kolem Dnů vědy a techniky ani nedá popsat. Smršť se začala pomalu rozechvívat v pondělí 9. září v univerzitním kampusu, postupně nabírala na síle, aby naplno explodovala v pátek 13. a v sobotu 14. září v centru města. Akce takového rozsahu zkrátka nešla přehlédnout. Propagační kampaň jsme letos spustili šest týdnů před konáním akce a postupně jsme přikládali pod propagační kotel - guerillová kampaň na lampách a zastávkách MHD, hypercuby, plakáty na zastávkách, polepy tramvají, hlášení ve vozech MHD či spoty na obřích obrazovkách v centru Plzně. Masivní tažení začalo nést brzy ovoce - během pouhých tří dní od spuštění přihlašování na expozice v univerzitním kampusu se registrovalo přes 500 lidí! Nakonec laboratoře a výzkumná pracoviště přilákaly bezmála 1 000 zájemců!

Na první fotky se můžete podívat zde.

Léto je co nevidět za námi a na dohled se blíží začátek zimního semestru. Ani během letních měsíců však kampus nezel prázdnotou. Již brzy se můžete těšit na informace o letních školách, které se proběhly na univerzitě během července a srpna, které budou dokreslené zajímavými fotografiemi. ZDE je malá ochutnávka v podobě galerie z letní školy ArtCamp JUNIOR - kreativního kurzu v oblasti autorské knihy.

Na Západočeské univerzitě v Plzni v pondělí odstartovala výuka ve čtyřech z deseti letních škol. Těch je letos rekordní počet, například loni jich bylo o polovinu méně. Tradičně největší pozornost na sebe strhla Mezinárodní letní jazyková škola, která přivítala   451 studentů z 19 zemí. Od pondělí jejich znalosti v pěti světových jazycích zdokonaluje 69 vyučujících – z toho 24 ze zahraničí. V jinak ztichlém kampusu ožila také budova Ústavu umění a designu, kde se historicky poprvé koná 9. ročník Artcampu. Čítá 35 kurzů, kterých se účastní téměř čtyři stovky studentů. V pondělí s výukou začaly také ekonomická škola Homo economicus a Letní škola virtuální reality, kde si studenti mohou vytvořit vlastní virtuální svět. „Využíváme softwarové nástroje, ve kterých byly tvořeny počítačové hry Half-life 2 nebo Counterstrike. Jedná se o levné alternativy komerčních softwarů, přičemž principy a vývojové prostředí jsou obdobné,“ říká Petr Hořejší z Fakulty strojní. Další letní školy odstartují v polovině a na konci července. Patří k nim i premiérový ročník letní školy etnografického filmu – jediné školy svého druhu v Čechách. Určena je zejména studentům a absolventům antropologie a sociologie. Kampus žije!

            

17/06
2013

S horkým počasím přišel do kampusu ZČU také relativní klid, jelikož řada studentů má své povinnosti již hotové a tak jim nic nebrání odjezdu na zasloužené prázdniny. Klid však bude v kampusu opravdu jen relativní. V první polovině července se rozběhne Letní škola virtuální reality, následovat bude například Campo Arduino, což je letní kybernetické soustředění a ke konci práznin startuje velice populární JuniorFEL nebo speciální počítačová letní škola pro dívky TyLiDi. Projekt sytematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU však podporuje i letní školu Zdravá chůze, Astronomické hrátky nebo Šikovné ruce. Jistě zajímavá bude také letní škola Fakulty ekonomické ZČU, Homo economicus. Vybere si opravdu každý, a na ZČU bude jistě živo. Hezké léto!

Fakulta strojní ZČU připravila od 8. do 12. července pro všechny zájemce z řad středoškoláků akční letní školu, která všechny účastníky zasvětí do tajů virtuální reality. V nejmodernějších laboratořích Katedry průmyslového inženýrství a managmantu bude student vtažen do virtuálního prostředí a zažije, jaké to je si na virtuální prostředí sáhnout. V rámci teoretické části budou posluchači seznámeni s tvorbou 3D prostředí, virtuálních postav nebo se dozví jak lze virtuální prostředí využít v praxi. Letní škola virtuální reality je zdarma a bude probíhat v kampusu ZČU každý den od 9 do 15 hodin.  Více informcí ZDE.

Pro velký úspěch Letní školy virtuální reality připravila Fakulta strijní s podporou projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU Praktika z virtuální reality 2013. Kurz je určen absolventům Letní školy virtuální reality a je primárně zaměřen na praktickou práci v softwarovém nástroji, pomocí kterého si student vytvoří vlastí virtuální prostředí. Student si společně s lektorem vytvoří vlastní virtuální svět pomocí nástrojů, ve kterých byla vytvořena například hra Counterstrike nebo Half-Life 2. Výuka je zdarma! Veškeré informace naleznete ZDE!

Mezioborové aktivity vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum ZČU jsou pořadatelem Interdisciplinárních seminářů, v rámci kterých se na půdě Západočeské univerzity v Plzni představila celá řadu významných osobností České republiky. Mezi vědou a nevědou je název jubilejního 200. interdisciplinárního semináře, na němž vystoupí Ivan M. Havel, kybernetik a šéfredaktor časopisu Vesmír. Seminář začíná 20. května v 17 hodin v místnosti UV 115 v budově Fakulty strojní ZČU. 

Ústav umění a designu ZČU pro vás, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje, připravil přednášku PhDr. Petry Matějovičové s názvem Vliv antické kultury v dějinách evropského šperku. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2013 od 17 hodin se v místnosti LS-235 (ateliéru Design kovu a šperku UUD).

Kurz Edutainer Junior v Techmania Science Center je určen pro talentované studenty středních škol nebo studenty bakalářského studia vysokých škol. S pomocí interaktivních exponátů demonstrujících fyzikální, chemické či matematické jevy vás naučíme, jak (ne)mluvit o vědě. Zlepšete své znalosti o technice a přírodovědě, rozvíjejte dovednosti veřejného vystupování! Více informací naleznete ZDE

22. dubna od 17 hodin je pro vás připraveno, v rámci  198. Interdisciplinárního semináře, téma Keramické materiály tehdy a dnes. Ačkoli první formy keramických předmětů vznikly dávno před počátkem našeho letopočtu, cílevědomé úsilí vědecko-výzkumné a průmyslové sféry vedlo v průběhu 20. století k získání řady nových praktických i teoretických poznatků. Tento rozvoj vedl k vývoji nových netradičních keramických materiálů s mimořádnými technickými vlastnostmi a k významnému rozvoji technologií a výrobních postupů. Tento pozitivní trend stále pokračuje. Cílem přednášky je obecný popis keramických materiálů a jejich „state of the art“, tehdy a dnes. Další informace k semináři naleznete ZDE. Seminář probíhá v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU. 

Fakulta aplikovaných věd ZČU připravila kybernetické letní soustředění s názvem Camp arduino, které je určeno pro všechny co si chtějí 4 dny hrát s jednoduchými roboty, sestavovat je a pak programovat, pro všechny, kteří se chtějí seznámit s platformou Arduino. Soustředění je určeno především pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Více informací naleznete v nabídce letních škol nebo na webu www.camparduino.zcu.cz.

ZČU společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila další z řady workshopů pro pedagogy v Plzni. Workshop bude zahrnovat aktuální informace o aktivitách ZČU pro žáky ZŠ, SŠ i jejich pedagogy, které se uskuteční v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU v letošním i příštím školním roce. Motivační ukázka bude tentokrát z oblasti elektrotechniky. Doc. Ing. Jiří Masopust CSc. si pro své posluchače připravil téma Satelitní technika jako prostředek komunikace. Máte-li zájem se workshopu zúčastnit, prosím přihlašte se do 15.4. 2013 na e-mailové adrese stastna@rra-pk.cz.

 

V nabídce brigád pro studenty středních škol je již většina témat plně obsazena. Poslední volná místa nabízí Fakulta pedagogická ZČU u témat Nové konstrukční řešení závěsného systému ručního nářadí 1 a 2. Využijte této jedinečné možnosti stát se pomocnou vědekou silou a získat brigádu, která vás opravdu obohatí. 

Fakulta ekonomická ZČU v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU připravila přednášku na téma Průmysl ČR a jeho vliv na regionální rozvoj. Přednáška se bude zabývat průmyslovou výrobou v ČR a jejím vývojem po roce 1989. Důraz bude kladen nejen na transformaci průmyslu, ale i na dopady globální ekonomické krize na průmyslovou výrobu. Výkonnost průmyslu je významným faktorem regionálního rozvoje, a proto regionální projevy transformace i globální ekonomické krize mají na následek rozdílný vývoj regionů v ČR. Ten je dán schopností regionů přizpůsobit se novým podmínkám. Těšíme se na vás 2. dubna 2013 v 15 hodin v budově ZČU Tylova 18, Plzeň.

Katedra chemie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni připravila v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU Den pro učitele chemie, který se uskuteční 17. dubna od 14 hodin v budově FPE ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň. Součástí akce budou chemické experimenty podporované počítačem, možnost praktické zkoušky práce se senzory, měření a následné zpracování dat měřených fyzikálně - chemických veličin. Účast pro učitele je zcela zdarma. Pro omezenou kapacitu je nutné přihlášení do 5. dubna. Pro další informace o akci a možnosti přihlášení klikněte ZDE.

19/03
2013

ZČU společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshopy pro pedagogické pracovníky v Plzni. Workshopy jsou pro pedagogy výbornou příležitostí k seznámení se s rozsáhlou nabídkou akcí ZČU napříč vědeckými obory a získání představy o průběhu vybraných přednášek díky krátké – motivační ukázce.

Humanitně orientovaný workshop se uskuteční 20.3.2013 od 13:30 do 15:00 hod a nabídne přednášku z oblasti psychologie ( PhDr. et  PaedDr. Věra Kosíková Ph. D.) a historie (PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D.)

Přírodovědný workshop se uskuteční 21.3.2013 od 13:30 do 15:00 hod a nabídne přednášku z oblasti biologie ( PhDr. Pavel Masopust Ph.D.) a fyziky ( PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.)

Technicky zaměřený workshop se uskuteční 21.3.2013 od 15:00 do 16:30 hod a nabídne přednášku z oblasti elektrotechniky ( Doc. Ing. Jiří Masopust CSc. a Ing. Ivo Veřtát Ph.D. ) a informatiky (Ing. Petr Kropík  Ph.D.)

Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit do 18.3. 2013 na e-mailové adrese stastna@rra-pk.cz.

Z dnešní perspektivy se zdá být přirozené a jediné správné nazývat programovací jazyk jazykem. Mezi přirozeným jazykem a programovacími jazyky lze jistě nalézt mnoho paralel, zejména tvrzení, že některé věci lépe vyjádříme tím jazykem, jiné oním. Snad by se dalo prafrázovat i přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Programovací jazyky však mají i rysy, které k rysům přirozených jazyků přirovnáme obtížně. U programovacích jazyků se například často předpokládá, že správný programovací jazyk naučí programátora myslet. Je to však pravda? Skutečně musí být lepší algoritmus formulovaný ve vhodném programovacím jazyku lepší než algoritmus formulovaný v běžné řeči? Nejlepší algoritmus pro nalezení tzv. minimální kostry se podařilo nalézt Otakaru Borůvkovi (1899-1995) v roce 1926, kdy nemohl použít žádného programovacího jazyka. Další interdisciplinární seminář se uskuteční v místnosti UV 115 (budova FAV/FST, Univerzitní 22, Borská pole) 18. března od 17 hodin. 

V rámci předmětu Globální problémy lidstva na katedře geografie proběhne přednáška a následná diskuse na téma Jaderná energie, udržitelný rozvoj a myIng. Michal Tanzer, Ph.D. ze společnosti Škoda JS a.s. bude mimo jiné diskutovat téma, zda na elektrickou energii, kterou všichni běžně používáme, máme automaticky nárok či nikoliv. Rovněž se dotkne problematiky udržitelného rozvoje v souvislosti s energií a její (ne)dostupností v budoucnu. Přijďte na přednášku i vy. 12.3.2013 ve 13 hodin; budova Fakulty pedagogické ZČU Veleslavínova 42 (VC 308). 

Zveme Vás na přednášku s názvem Technologie virtuálního studia, která je připravena v rámci projektu SPPVaV ZČU. Mezi mnohými tvůrčími postupy v non-fiction audiovizuální tvorbě lze nalézt dva, které jsou ve vzájemném konfliktu. Inscenace patří mezi klasický způsob práce zobrazení reality, je využíván od samého počátku filmu, instalace si našla cestu do výrazové palety až v posledních deseti letech. Dokumentarista a teoretik filmu doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. na ukázkách filmových materiálů představí tento tvůrčí svár jako dvě trendové cesty v současné audiovizi. Přednáška se uskuteční v místnosti LS 235 (nová budova UUD) v pondělí 11.3.2013 od 9:20 hodin.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, workshop pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci workshopu, který se koná 14. března 2013 na Klatovy, Národních mučedníků 141 získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. Workshop se koná 14.3.2013 od 13:30 do 15:00 a v rámci humanitní motivační části workshopu zaměřeného historii představí lektor Prof. PhDr. Petr Charvát DrSc. ukázku z přednášky Starověká Mezopotámie : dějiny a kultura. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 7.3 .2013 na e-mailové adrese: rojikova@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, dva workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci obou workshopů, které se konají 13. března 2013 na SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 získají jedinečnou možnost se seznámit s obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. První workshop, který se koná 13.3.2013 od 13:30 do 15:00 představí v rámci přírodovědné motivační části workshopu zaměřeného na ekologii a biologii lektor Mgr. Jiří Kout, Ph.D. ukázku  z přednášky Nové poznatky z mykologie využitelné ve výuce na školách. V rámci druhého technického workshopu konaného dne 13.3.2013 od 15:00 do 16:30 zaměřeného na informatiku představí lektor Ing. Petr Včelák ukázku z přednášky s názvem Zásady zpracování textů a příprava dokumentů. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 7.3 .2013 na e-mailové adrese: rojikova@rra-pk.cz.

V úterý 5. března proběhne v Techmania Science Center slavnostní zahájení výstavy k Regionálnímu inovačnímu centru elektrotechniky - RICE, které je budováno při Západočeské univerzitě v Plzni. Návštěvníci na výstavě uvidí tekutinu, která teče do kopce, magnetické dělo nebo hudební nástroj, hrající bez lidského doteku. Akce navazuje na výstavu Centra nových technologií a materiálů, kterou navšívilo přes 15 400 návštěvníků. Výstava RICE bude v Techmanii k vidění do června 2013. Více informací o výstavě získáte ZDE.

Ve čtvrtek 21. února vás zveme na přednášku doc. Pavla Barocha, která seznámí posluchače se současnými trendy v problematice tenkých vrstev - mimo jiné i přípravu a uplatnění tenkovrstvých materiálů, včetně antibakteriálních. Přednáška je realizována v rámci aktivity Mladý Sisyfos a uskuteční se na půdě Fakulty pedagogické ZČU v místnosti KL 302 (Klatovská ulice 51, Plzeň). Začátek je naplánován na 15 hodinu. 

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, dva workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci obou workshopů, které se konají 8. března 2013 na Gymnáziu a Střední odborné škole, Plasy, Stará cesta 636, získají jedinečnou možnost se seznámit se obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. První workshop, který se koná 8.3.2013 od 13:00 do 14:30 představí v rámci přírodovědné motivační části workshopu zaměřeného na fyziku lektor PhDr. Martin Tomáš, Ph.D. ukázku  z přednášky s Dielektrika a termodielektrický jev. V rámci druhého technického workshopu konaného dne 8.3.2013 od 14:30 do 16:00 zaměřeného na informatiku představí lektor Ing. Petr Hořejší, Ph.D. ukázku z přednášky s názvem Úvod do virtuální reality. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 26.2.2013 na e-mailové adrese: rojikova@rra-pk.cz.

Západočeská univerzita v Plzni společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje připravila, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, dva workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech. Účastníci obou workshopů, které se konají 28. února 2013 na Gymnáziu a Střední odborné škole, Rokycany, Mládežníků 1115, získají jedinečnou možnost se seznámit se obsáhlou nabídkou akcí připravovaných akademickými pracovníky ve všech vědeckých oborech. První workshop, který se koná 28.2.2013 od 13:30 do 15:00 představí v rámci přírodovědné motivační části workshopu zaměřeného na biologii lektorka RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. ukázku  z přednášky s názvem  Za přírodou, lidmi a pyramidami do Mexika. V rámci druhého technického workshopu konaného dne 28.2.2013 od 15:00 do 16:30 zaměřeného na elektrotechniku představí lektor Ing. Petr Polcar ukázku z přednášky s názvem Magnetické kapaliny, materiál budoucnosti – od ucpávek přes brnění až po léčbu nádorů . Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, se budou moci také  zapojit do další spolupráce v projektu. Na workshop, který je určen všem pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a lektorům kroužků SVČ, je nutné se přihlásit 22.2. 2013 na mailové adrese rojikova@rra-pk.cz.

Techmania science center připravilo, v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, interaktivní seznámení se s oblastí science comunication. Účastníci workshopu, který se koná 18. února 2013 od 9 do 12 hodin v TSC, získají praktické rady pro tvorbu exponátů a jejich následnou prezentaci. Zkušenosti získané na tomto workshopu mohou účastníci využít při tvorbě nových exponátů, kterými si podmaní návštěvníky, například u akce Dny vědy a techniky. Na workshop, který je určen vědeckým pracovníkům ZČU, je nutné se přihlásit do 15. února 2013 na mailové adrese petra.kokoskova@techmania.cz.

Tradiční odborný seminář bude tentokrát na téma "Pražské působení Alberta Einsteina a profilování teoretické fyziky na Karlově univerzitě". V přednášce bude sledována otázka profilování oboru teoretická fyzika na Univerzitě Karlově v Praze od poloviny 19. do druhé poloviny 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována proměnám v zakotvení a zaměření teoretické fyziky v Praze v souvislosti s povoláním Alberta Einsteina na profesuru teoretické fyziky na tehdejší c.k. německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v roce 1911. Přednáška je přístupná všem zájemcům a uskuteční se 12. února 2013 od 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechnické (EU 219).

Přednáška s názvem ,,C. G. Jung, H. Bosch a tarot" v podání spisovatele a předsedy Nadace Hieronymus, pana Bohumila Vruma se uskuteční v rámci 194. Interdisciplinárního semináře NTC ZČU. Proces individualizace a archetypy v díle nizozemského malíře Hieronyma Bosche a v symbolech karetního systému tarot můžete prozkoumat 18. února 2013 od 17 hodin na půdě FAV ZČU v učebně UV 115 (Univerzitní 22, Plzeň). Více informací na www.moa.zcu.cz.

Jako každý rok jsme pro Vás připravili na Fakultě aplikovaných věd ZČU den otevřených dveří, na kterém Vám rádi představíme co, jak a kde je možné u nás studovat. Pro zájemce je připraveno setkání s děkanem FAV a na katedách budete moci nahlédnout do kuchyně našich výzkumných týmů. Seznámíme vás samozřejmě i se zázemím pro studenty a fungováním celého univerzitníko kampusu. Těšíme se na vás 31. ledna 2013 v kampusu ZČU v Plzni na Borských polích! 

V rámci podpory Dnů otevřených dveří byl v příloze Vzdělávání, ve středečním DENÍKU, otisknut inzerát s informací o lednových termínech Dnů otevřených dveří fakult ZČU. Současně realizujeme bannery na homepage webu ZČU a na komerčním protálu plzen.cz. Věříme, že tato aktivita přispěje k vysokému zájmu o studium na ZČU.

V sekci kalendář již naleznete termíny lednových dnů otevřených dveří fakult ZČU. Fakulty nebudou zájemcům o studiu představovat jen své prostory a studijní programy, ale také svou vědeckou činnost. Například na Fakultě strojní ZČU se návštěvníci mohou těšit na ukázku elektromobilu, prohlídku laboratoře virtuální reality nebo prezentaci studentské závodní formule. Na Fakultě elektrotechnické návštěvníky přivítají Lego roboti a prohlédnout si bude možné i alternativní zdroje energie. Humanitní fakulty budou svou vědeckou činnost prezentovat především na informačních přednáškách. Více informací naleznou zájemci na stránkách jednotlivých fakult.

02/12
2012

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje právě připravuje, v rámci aktivity KA01 projektu SPPVAV, Komunikační plán, jehož součástí budou i strategické akce Západočeské univerzity v Plzni, které podporují vědu a výzkum. Akce budou prezentovány i na našem webu a to především v našem interaktivním kalendáři.

Fakulta ekonomická zve všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří, které proběhnou 22. ledna 2013 v budově fakulty v Plzni, v Husově ulici číslo 11. Návštěvníci se můžou těšit na prohlídku budovy, ukázku multimediálních učeben, představení videokonference a například také ukázkou geografického informačního systému. Nevíte, zda je kariéra managera určena právě vám? Vyzkoušejte si u nás trenažér a zjistěte co se ve vás skrývá.

V rámci projektu SPPVAV jsme spustili nové internetové stránky, které jsou určeny pro propagaci aktivit podporující vědu a výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni. Věříme, že pro vás budou přínosem.